Ritchi, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Ritchi Johannes Hubertus 27-12-1918, [-] Ritchi, Hubertus Antonius Peters, Anna Josephina

Legioen periode: 1952 - 1952

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1952 [-] [-] / [-] 1952 / Afgekeurd (Reforme) [-] / [-]

Biografie


Vermiste Maastrichtenaar in vreemdelingenlegioen?

1952, de oorlog in de Franse kolonie Indo China woedde in volle hevigheid.
Een groot aantal eenheden van het Franse Vreemdelingenlegioen, onderdeel van het Franse Koloniale leger, namen sinds het begin van de vijandelijkheden deel aan de strijd.
Landelijke en regionale kranten in Nederland berichten regelmatig over deze onafhankelijkheidsstrijd.
Regelmatig was daarin ook aandacht voor het Vreemdelingenlegioen.
Het ging dan vaak over de zeer grote aantallen Duitsers “oud-Wehrmacht soldaten” die in het Legioen zouden dienen.
Verder ging het vaak over de aanhoudende geruchten dat er actief voor het Legioen geronseld zou worden, zeker als daarvan weer eens een Nederlander slachtoffer zou zijn geworden. Zo ook op 21 april 1952.

Een onderdeel van het Franse Vreemdelingenlegioen marcheert door de straten van Saigon in Indo-China. Meer dan de helft van dit onderdeel bestaat uit Duitsers, veteranen uit Hitler’s Weermacht, die gerecruteerd werden in de Franse bezettingszone van Duitsland

[ Limburgsch dagblad 12-06-1950 ]

Vermiste Maastrichtenaar in vreemdelingenlegioen?

In April 1952 keerde de 28 jarige H. Smits, afkomstig uit Helmond terug naar Nederland. Smits had dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen maar werd in Marseille afgekeurd.
In Marseille had Smits de Nederlander J.H. Ritchi gezien. Ritchi, afkomstig uit Maastricht was 34 jaar oud en getrouwd. Sinds 7 maart 1952 werd hij in Maastricht vermist. Ritchi was wel geschikt bevonden en op 30 maart 1952 op transport naar Noord Afrika gezet.

Het “Limburgsch dagblad” berichtte er op 21 april 1952 als volgt over

MAASTRICHT, 20 April — Sedert 7 Maart jl. werd de 34-jarige gehuwde J. H. Ritchi uit Maastricht en werkzaam op een steenkolenmijn te Cheratte (B.), vermist. Thans zijn er aanwijzingen dat de man zeer waarschijnlijk in het Franse vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika verblijft.
Twee andere personen uit Maastricht, n.l. de 28-jarige H. Smits en de 37-jarige M. van Rooy, thans werkzaam bij het circus Mullens- Bouglione, resp. afkomstig uit Helmond en Eindhoven, hadden enige tijd geleden getracht in Luik werk te vinden, doch kwamen tenslotte op mysterieuze wijze terecht in de kazerne van het legioen te Marseille.
Hier zouden zij beiden de vermiste Ritchi gezien en gesproken hebben. Smits verklaarde dat Ritchi op Zondag 30 Maart op transport ging naar Sidi-Bel-Abbes, het hoofdkwartier van het legioen.
De volgende dag werd Smits afgekeurd en op 1 April aanvaarde hij de terugreis naar Nederland.
Ook van Rooy, die reeds 7 jaar in het vreemdelingen-legioen had gediend, werd afgekeurd.
Door Nederlandse en Belgische politie wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Vermiste mijnwerker geronseld voor Vreemdelingenlegioen

Het dagblad “De waarheid” gebruikte deze gebeurtenis om weer eens de aandacht te vestigen op de “ronselpraktijken” van het Vreemdelingenlegioen.

MAASTRICHT, 21 April. Opnieuw blijkt een Nederlander voor het Franse Vreemdelingenlegioen geronseld te zijn.
Het is de sedert 7 Maart jl. vermiste 34-jarige gehuwde mijnwerker P. H. Ritchi uit Maastricht. De aanwijzingen, dat hij waarschijnlijk al in Noord-Afrika verblijft, zijn afkomstig van een zekere Smits, die er enige tijd geleden op uit trok om in Luik werk te vinden en op mysterieuze wijze in Marseille, in de kazerne ven het Legioen terecht kwam. Hy had echter geluk en werd afgekeurd. De man werkt nu bij circus Mullens in Maastricht.
Hij vertelde dat hij de vermiste Ritchi in Marseille gezien en gesproken, had en dat deze op 30 Maart op transport was gegaan naar Noord-Afrika.
Onze krant heeft al herhaaldelijk gewezen op de sluwe manier waarop dit Vreemdelingenlegioen, dat in hoofdzaak soldaten ronselt om in Viet-Nam te worden ingezet, te werk gaat. Meestal maken ze gebruik van iemands armoede in de vreemde om hem ergens onderdak aan te bieden. Meestal is dit een gebouw van het Legioen waar men een in het Frans gestelde verklaring laat tekenen die niemand begrijpt maar waarmee men zich verplicht vijf jaar bij het Legioen te dienen.
De Nederlandse regering heeft zich er tot nu toe mee afgemaakt dat ze tegen deze ronselpraktijken niets kon uitrichten. Het wordt meer dan tijd dat ze van dit standpunt terug komt.

J.H. Ritchi

Vrijwel zeker is J.H. Ritchi; Johannes Hubertus Ritchi, geboren op 27 december 1918 in Maastricht als zoon van
Hubertus Antonius Ritchi en Anna Josephina Peters.

Op 25 september 1946 trouwde hij in Maastricht met Josephina Louisa Fien Tonnard.

1952 Terugkeer naar Nederland

Eind 1952 keerde Johannes Ritchi weer terug naar Nederland, met een bijzonder verhaal over gedachten- en geheugenstoornis. Het “Limburgsch dagblad” berichtte er op 22 december 1952 als volgt over.

Legionnair terug in Maastricht

MAASTRICHT, 22 Dec. — De 35–jarige Maastrichtenaar J. Ritchi, destijds mijnwerker in België, die op 7 Maart j.l. spoorloos verdween, is na een verblijf van negen maanden in Noord-Afrika, waar hij in het vreemdelingen-legioen heeft gediend, dezer dagen onverwachts in zijn woning teruggekeerd.
Toen R. in Maart j.l. verdween, leed hij aan gedachten- en geheugenstoornis.
Hij is toen vermoedelijk in deze toestand in handen gevallen van Belgische ronselaars.
Van zijn transport naar Marseille kan hij zich totaal niets herinneren.
Eerst bij aankomst in Sidi-bel-Abes, het hoofdkwartier van het Franse legioen, werd hij zich volkomen bewust van de hachelijke situatie waarin hij verkeerde. Al spoedig bleek echter dat Ritchi niet voor de zware dienst geschikt was. Na verschillende overtredingen, als gevolg van zijn geestestoestand, kwam hij aanvankelijk in de strafcel, vervolgens in een tehuis voor geestelijk gestoorde mensen en tenslotte in een militair ziekenhuis te Fez (Marokko) terecht.
De medische behandeling hier was uitstekend. Na een doelmatige zenuw-kuur, werd hij als genezen ontslagen doch afgekeurd voor het legioen. Alvorens hij naar Frankrijk werd ingescheept ontmoette hij nog enkele Maastrichtenaren die vrijwillig in het legioen hadden dienst genomen.
Het transport bestond hoofdzakelijk uit verminkten, als gevolg van de strijd in Indo-China.
Via Marseille en Rijssel keerde hij tenslotte in Maastricht terug.

Kenmerkend voor bepaalde kranten in deze periode werd boven het artikel direct van het vermoeden dat Ritchi mogelijk slachtoffer was geworden van ronselaars een “feit” gemaakt.

Deventer dagblad 22-12-1952

Vergissing ” na 10 jaar terug uit Legioen”

Van een andere orde is deze vergissing van Het Rotterdamsch parool op 22 december 1952.
Door een foutje in het jaar dat Johannes Ritchi “geronseld” zou zijn 1942 i.p.v. 1952, kwam hij dus niet na een paar maanden maar tien jaar later weer thuis.

Legioen eenheden: 1952 - 1952

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Maastricht, 1890-1920, Maastricht, archief 20.096A, inventaris­num­mer 220, R5 - 890-1088 - Maastricht, aktenummer 136