Rozijn, Hendrikus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Rozijn Hendrikus Johannes 06-04-1907, Amsterdam Rozijn, Johannes Laurentius Holtzmann, Maria Elisabeth

Legioen periode: 1930 - 1935

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1930 - - / - (a) 1935 / - - / -

Biografie


Hendrikus Johannes Rozijn werd geboren op 6 april 1907 te Amsterdam als zoon van Johannes Laurentius Rozijn en Maria Elisabeth Holtzmann.

1926 Dienstplicht

Op 11 mei 1926 werd Hendrikus Rozijn geschikt bevonden voor militaire dienst. Hij was Buiten Gewoon Dienstplichtige B.D.. In de kolom Opmerkingen werd geschreven:
kan met paarden omgaan en
kan thuis financieel gemist worden.

1930 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930, 23 jaar oud, nam Hendrikus Rozijn dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1935 Amsterdam

Waarschijnlijk diende Hendrikus Rozijn vijf jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen, de standaard diensttijd van een eerste verbintenis.
Daarna keerde hij terug naar Nederland en ging naar zijn geboortestad Amsterdam.
Op 19 april 1935 werd Hendrikus Rozijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Amsterdam. Geregistreerd werd dat hij afkomstig was uit MAARAKACH Fr Af [Marrakech Frans Afrika].
Eveneens werd bij zijn nationaliteit vermeld; Ned Vr Art 7 sub 4 Ned, een verwijzing naar de wet op het Nederlanderschap. [ Helaas zijn tegenwoordig vaak vakken op deze kaarten zwart gemaakt, zoals hier vak 35 met aanvullende gegevens over zijn verlies van Nederlanderschap.

Detail van gezinskaart van Hendrikus Rozijn
[ Stadsarchief Amsterdam ]

1938 Huwelijk

In 1938 trouwde Hendrikus Rozijn met Anna Rijmpje Wesselman.

Het bericht over hun ondertrouwen, aankondiging van hun huwelijk, verscheen in o.a. het Algemeen Handelsblad op 04-05-1938.

1964 Naturalisatie

In 1964 diender Hendrikus Rozijn een verzoek tot naturalisatie in.
Zijn memorie van toelichting luidde:

Rozijn, Hendrikus Johannes, geboren te Amsterdam (Noord- Holland) 6 april 1907, arbeidscontractant bij de Rijkspost-spaarbank, wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland;

Hendrikus Johannes Rozijn, de onder 12 genoemde oud-Nederlander, werd in 1907 te Amsterdam geboren. Verzoeker verloor het Nederlanderschap door in 1930 zonder Koninklijk verlof toe te treden tot het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en is werkzaam als abeidscontractant bij de Rijkspostspaarbank.

Legioen eenheden: 1930 - 1935

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4464, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4464, 6 april 1907, Militieregisters
[2] Stadsarchief Amsterdam