Saanen, Franciscus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Saanen Franciscus Johannes Cornelis 13-07-1914, Budel Saanen, Johannes Hendrikus Roijers, Elisabeth Allegonda Maria

Legioen periode: 1936 - 1941

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
311 01-10-1936 [-] [-] / [-] 09-1941 / Liberable (fin de contrat) [-] / Algerije

Biografie


Verontruste ouders

Eindhoven, Oranjestraat 22, 23 November 1941.

Nadat hij bijna twee jaar niets van zijn zoon Franciscus Saanen vernomen had schreef zijn vader Jean Saanen een brief aan de Nederlandse Gezant in Parijs [1]. Zijn brief was formeel en beleeft. Ondanks dat het adres van het kantoor van Gezantschap in Parijs inmiddels verouderd was, in mei 1941 namelijk verhuisde het kantoor van de Rue de Grenelle 85 naar de Rue Auber 13, bereikte het verzoek de aspirant-viceconsul C. Haver Droeze [3].
De Nederlandse gezant in Parijs, jonkheer J. Loudon had al op 9 juni 1940, na de Duitse inval in Frankrijk, Parijs verlaten. C. Haver Drouze was echter achtergebleven en vervulde sindsdien de rol van een soort chef de poste in Parijs.
De benamingen consulaten en consuls waren inmiddels eigenlijk ook al komen te vervallen de oude (vice-) consulaten waren omgezet in ‘Offices Néerlandais’. De consuls bleven aan onder de titel van ‘Directeur’.
In Vichy zat de ‘Directeur-Général’. Vichy lag in het ‘vrije’ onbezette Frankrijk, ook wel Vichy-Frankrijk genoemd, naar de plaats waar de Franse regering zich onder leiding van de nieuwe Franse premier Philippe Pétain had gevestigd.

TF/1955
Jean Saanen, Stoffenvertegenwoordiger
Oranjestraat 22, Eindhoven

Eindhoven 23-11-1941

Hr. Ms. Gezantschap, rue de Grenelle No 85 te Parijs

Weledele Heer

Ondergeteekende verzoekt beleefd indien de mogelijkheid bestaat ons inlichtingen te verstrekken omtrent mijn zoon Frans Saanen.
Deze heeft in Okt 1936 zijn ouderlijk huis verlaten en nadien vernomen dat hij voor 5 jaar had geteekend in het vreemdelingenlegioen.
Daar ik vele brieven van hem ontvangen heb waarvan de laatste dateert 29 dec 1939.
Op dat ogenblik was hij verpleger in een ziekenhuis en gaf het volgende adres op

Fr. Saanen No 311
1/2 R.E.C.
S.P. 552. – 10
Maroc
Gezien zijn diensttijd 1 Okt 1941 jl om was zoo zoudt U Edele mij een groote dienst (zoo mogelijk) kunnen bewijzen, of mijn zoon zich daar nog bevind of elders daar in de toestand wellicht niet mogelijk is tot zijn ouders te kunnen terugkeren.

In gunstige afwachting verblijf ik
Uw Edele Hoogachtend
Jean Saanen

C. Haver Droeze stuurde het verzoek daarom ook op 17 December 1941 door naar: M. le Directeur de l’Office Neerlandais, 21 Bld. Gambetta, VICHY. (Allier). Hij had een Franstalige samenvatting van het verzoek gemaakt, mogelijk vanwege geldende regels omtrent het faciliteren van censuur van post tussen het bezette en “vrije” deel van Frankrijk.
Ondanks al deze consulaire complicaties kwam er via een briefkaart op 13 februari 1942 een, Franstalig, antwoord van A. Sevenster uit Vichy. C. Haver Droeze stuurde het antwoordt op 17 februari 1942 naar Jean Saanen.

TF/328
xxxxx, 13 Rue Auber
xxxxxxx Opera 13-15

In antwoord op Uw schrijven van 23 November j.l., heb ik de eer U mede te deelen, dat Uw zoon F. SAANEN zich nog steeds in Marokko bevindt bij het Fransche Vreemdelingen-legioen, Groupe de Travailleurs Etrangers No. 12 te Settat.
De commandant heeft medegedeeld dat Uw zoon het goed maakt en dat hij hem heeft aangeraden met U te corresponderen door tusschenkomst van het Roode Kruis.

DE VICE-CONSUL

Bij het vertalen van het bericht maakte C. Haver Kroese echter een fout, Franciscus Saanen bevond zich weliswaar nog steeds in Marokko maar was niet meer in dienst bij het Vreemdelingenlegioen.

Een reconstructie

Jeugd

Franciscus Johannes Cornelis Saanen, werd op 13 juli 1914 in Budel (Noord-Brabant) geboren als zoon van Johannes Hendrikus Saanen en Elisabeth Allegonda Maria Roijers.

Vreemdelingenlegioen

In Oktober 1936 nam de dan 22 jaar oude Franciscus Saanen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij werd ingedeeld bij de Cavalerie en kreeg het kenmerkend voor de Cavalerie eenheden van het Legioen lage, numero matricule 311.

In December 1939 diende hij bij het 1 Escadron van het 2e Regiment Etranger Cavalerie in Marokko.
De plaats is versleuteld via het system van Secteur Postal overeenkomstig met dat van Veldpost nummers.
[ 1939, SP552 correspondant à la 2e division d’infanterie du Maroc ]

Groupe de Travailleurs Etrangers

Na beëindiging van zijn diensttijd van 5 jaar, in September of Oktober 1941, stond Frans Saanen als stateloze op straat. Als ongewenste buitenlander werd hij door de Vichy regering in Marokko tewerkgesteld. Hij werd ingedeeld bij de Groupe de Travailleurs Etrangers No. 12 te Settat.
De omstandigheden in de werkkampen van de Groupe de Travailleurs Etrangers waren ronduit slecht en Franciscus Saanen probeerde daaraan te ontkomen.
Hij bereikte Casablanca maar werd daar door de Duitsers gearresteerd.
Hij werd overgebracht naar een kamp in Frankrijk en daarna in Duitsland als chauffeur tewerkgesteld.

1936 Terugkeer naar Nederland

Na de nederlaag van Duitsland werkte hij tot 1946 in Duitsland voor de Amerikanen.
Tien jaar nadat hij vertrokken is keerde Frans Saanen terug naar Nederland [3].

1954 Naturalisatie

In 1954 diende Franciscus Saanen een verzoek in om zijn Nederlands Staatsburgerschap weer terug te krijgen wat hem ook werd verleend [3].

Legioen eenheden: 1936 - 1941

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 REC 1 EscLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Consulaat-Generaal te Parijs (Frankrijk), nummer toegang 2.05.327, inventarisnummer 720
[2] Statengeneraal digitaal
[3] Examen consulaire dienst.' s - g r a v e n h a g e , 15 jan.— de commissie, belast met het afnemen van het examen voor den consulairen dienst, heeft op 13 jan. 1940 het getuigschrift van bekwaamheid om te worden aangesteld tot aspirant-vice-consul uitgereikt aan de heeren c. haver droeze, mr. d. a. van hamel en w. j. d. philipse. 3881/wn/im)
[4] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Budel 1920-1935, Budel, archieftoegang 10482, inventaris­num­mer 272, 1920
[5] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Budel 1910-1920, Budel, archieftoegang 10482, inventaris­num­mer 266, 1910, folio 80
[6] Secteur Postal 552