Salgeus, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Salgeus Johannes 10-02-1825, Utrecht Salgeus, Jan Bel, Catharina

Legioen periode: 1856 - 1861

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1856 [-] [-] / [-] 1861 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


1856 “met pak en zak van zijn post uit Maastricht … gedeserteerd”

Op zondagavond, 23 maart 1862, werd in Gorinchem door de politie een deserteur opgepakt die in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend had.
Het Leidsch Dagblad berichtte er op 28 maart 1862 als volgt over:

Zondagavond is te Gorinchem door de politie gearresteerd en aan de militaire magt overgegeven de persoon van Johannes Salgeus, uit Utrecht, komende uit Algiers.
Hij moet in 1856 volgens ingewonnen informatien, met pak en zak van zijn post uit Maastricht zijn gedeserteerd en heeft alstoen dienst genomen bij het Vreemdenlegioen te Algiers.
Verscheiden veldtogten maakte Salgeus mede, gedroeg zich zeer goed en mogt zelfs de eer genieten gedecoreerd te worden.
Nadat hij eervol gepasporteerd was, ging hij op reis naar zijn vaderstad Utrecht, om daar zijn familie te bezoeken, en men vermeldt het als een merkwaardigheid, dat hij de togt van Algiers naar Gorinchem (meest te voet) gedaan heeft on den tijd van 31 dagen.

Het Leidsch Dagblad was niet de enige krant die over Johannes Salgeus berichtte. Het Algemeen Handelsblad berichte op 27 maart 1862:

Onderzoek

Alhoewel korte berichten, bevatten ze toch redelijk wat aanknopingspunten, de voor- en achternaam van oud-legionair. De stad waaruit hij afkomstig was, het jaar van zijn desertie uit het Nederlandse leger en de garnizoensstad en de eenheid van waar uit hij deserteerde.

Via Openarchieven gezocht naar personen in akten met johannes salgeus in de naam, gaf 13 zoekresultaten.
Salgeus blijkt een weinig voorkomende achternaam te zijn wat het onderzoek naar Johannes Salgeus eenvoudig maakte.

Geregistreerde Registratie Ede Gereconstrueerde persoonskaarten
Overledene Overlijden 5-5-1893 Ede BS Overlijden (2x)
Kind Geboorte 10-2-1825 Utrecht BS Geboorte
Geregistreerde Registratie 10-2-1825 Utrecht Militieregisters (6x)
Bruidegom Huwelijk 9-12-1882 Ede BS Huwelijk (2x)
Vermelding Registratie 10-2-1825 Ede Bevolkings­register

De gevonden documenten bevatten volgende informatie:

Jeugd


Johannes Salgeus werd geboren op 10 februari 1825 in Utrecht als zoon van Jan Salgeus en Catharina Bel.
De aangever, Jan Salgeus, erkende vader van het kind te zijn en was van beroep militair.

1844 Militieregister

In 1844 werd Johannes Salgeus, 19 jaar oud ingeschreven in het militieregister van Utrecht, maar voor de dienst afgekeurd omdat hij te klein was.

Inschrijving Johannes Salgeus Militieregister Utrecht

1846 loteling ligting 1846 No 677 / 1844 reserve.

Opvallend genoeg werd Johannes Salgeus in 1846 toch ingedeeld als milicien. Mogelijk was hij na een herkeuring of hermeeting alsnog geschikt bevonden.
Op 15 mei 1847 kwam hij “in activiteits”.
In 1848 werd hij vrijwilliger en verbond zich voor 6 jaren.

[6]

Verdere informatie zie [6].

1856 Desertie

In 1856, 31 jaar oud, deserteerde Johannes Salgeus vanuit Maastricht toen hij diende bij het 1e Regiment Infanterie.

In 1857 verscheen het signalement van Johannes Salgeus in het “Algemeen politieblad van het Koningrijk der Nederlanden”, zesde jaargang 1857 op blz. 474 in de rubriek “Gesignaleerde misdadigers”

Johannes Salgeus in de staat die door het Departement van Oorlog werd uitgevaardigd.
Hij staat in deze staat die loopt van No. 274 tot 348 onder nummer 334.
Het aantal deserteurs in 1856 was dus zeker 74 man.

Franse Vreemdelingenlegioen
1856

Waarschijnlijk nam Johannes Salgeus, zoals veel Nederlandse deserteurs uit deze periode, kort daarna dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Heroïsche prent tonende de strijd van het Vreemdelingenlegioen in Italie 1859


Mogelijk nam hij nog deel aan de veldtocht op de Krim, die eindigde in 1856.
Een paar jaar later aan de veldtocht in Italie 1859.
Dit zou hem ook recht gegeven hebben tot de campagne medailles voor deze veldtochten.
Dit zouden de decoraties kunnen zijn waar in het krantenbericht naar gerefereerd werd.

1862 Terugkeer naar Nederland

Na zijn verbintenis van 5 jaar daar uitgediend te hebben keerde hij naar Nederland terug.

Zoals uit de krantenartikelen is op te maken werd hij opgepakt en weer naar zijn oude eenheid het 1e Regiment Infanterie gebracht. Daar werd hij in de namenklapper in de periode 3e en 4e kwartaal 1862 geregistreerd onder nummer 31744

1882 Huwelijk

Op 9 december 1882 trouwde hij te Ede met Catharina Alberdina Nakken [4].

1893 Overlijden

Op 3 maart 1893 overleed Johannes Salgeus in Ede.

Legioen eenheden: 1856 - 1861

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gemeentearchief Ede te Ede, Gereconstrueerde persoonskaarten Archiefblaadjes BS waarop personen staan die gedurende de periode 1850-1940 in gemeente verbleven, Ede, archief 1, inventaris­num­mer 1997
[2] Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Geboorte Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1811-1902, Utrecht, archief 481, inventaris­num­mer 103-01, 11-02-1825, Utrecht 1825, aktenummer 224
[3] Het Utrechts Archief, Militieregisters -, Utrecht, archief 1007-2, inventaris­num­mer 11716, 11714
[4] Gelders Archief te Arnhem, BS Huwelijk Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Ede, archief 207, inventaris­num­mer 5290, 09-12-1882, Ede, aktenummer 69
[5] NL-HaNA_2.13.09_790B_0134 Nummer 31744
[6] NL-HaNA_2.13.09_753_0090