Samuels, Isak


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Samuels Isak David 22-08-1901, Parimaribo -, - -, -

Legioen periode: 1923 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1923 - - / - - / - - / -

Biografie


Jeugd

Isak David Samuels werd geboren op 22 augustus 1901 te Paramaribo ( Suriname).

1923 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1923 nam Isak Samuels dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

1958 Naturalisatie

In 1958 diende Isak Samuels een verzoek tot naturalisatie in.

Memorie van toelichting.

Het memorie van toelichting luidde:


Isak David Samuels, geboren te Paramaribo ( Suriname) 22 augustus 1901,
evangelist, zonder vaste woon- of verblijfplaats.
De verzoeker Isak David Samuels, genoemd in artikel 2, onder 6, werd in 1901 te Paramaribo in Suriname geboren en bezat oorspronkelijk de Nederlandse nationaliteit, welke hij verloor door in 1923 zonder Koninklijk verlof in dienst te treden van het Franse vreemdelingenlegioen.
Verzoeker gevoelt zich Nederlander. Hij is werkzaam als evangelist. Overeenkomstig de in deze gevallen gebruikelijke gedragslijn wordt hij voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: 1923 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD 19571958 0001882