Sch., M.J.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Sch. M. J. [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1934 - 1938

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1934 [-] [-] / [-] (a) 1938 / [-] [-] / [-]

Biografie


Naar het vreemdelingenlegioen vertrokken

illustratie op de cover van een Amerikaanse Pulproman uit de jaren ’30 van de 20e eeuw.

Op 15 en 16 maart 1938 berichtte diverse landelijke en locale dagbladen over een zaak die diende bij het hoog militair gerechtshof. Het betrof een gedeserteerde korporaal M. J. Sch. die dienst genomen had in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Dit was de opmaak van “Het volksdagblad : dagblad voor Nederland” van 16 maart 1938.
De meeste kranten plaatsten het artikel onder de kop “naar het vreemdelingenlegioen vertrokken“.

Korporaal veroordeeld wegens desertie
Uit geldnood dienst genomen in het Vreemdelingenlegioen

De Bosse krijgsraad heeft den korporaal M. J. Sch. van de 2de afdeling politietroepen te Amsterdam indertijd tot 2 maanden voorwaardelijk gevangenisstraf veroordeeld met een proeftijd van een jaar en verlaging tot de rang van soldaat.
De korporaal werd schuldig bevonden aan desertie.
Hij heeft in 1934 het land verlaten en dienst genomen bij het Vreemdelingen-Legioen.
Reden van dit vertrek en van zijn indiensttreding bij het Vreemdelingen Legioen was, dat beklaagde in geldnood verkeerde.

De auditeur-militair in Den Bosch vond de opgelegde straf te licht: hij wenste een onvoorwaardelijke veroordeling en ontslag uit de militaire dienst en tekende hoger beroep aan.

De zaak diende Dinsdagochtend voor het hoog militair gerechtshof.
De advocaatfiscaal, mr. Rombach, kon zich verenigen met de uitspraak van de krijgsraad en hij vroeg bevestiging van het gewegen vonnis.
Beklaagde’s verdediger, mr. J. van der Ven, sloot zich bij deze opvatting aan.
Het Hof zal op een nader te bepalen dag uitspraak doen.

Identificatie

Helaas is het tot nu toe, ondanks toch wel een redelijk aantal aanknopingspunten, nog niet gelukt betreffende Nederlandse legionnaire te identificeren.

Legioen eenheden: 1934 - 1938

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen