Schenkhuizen, Benno


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schenkhuizen Benno Erik 21-07-1926, Makassar (Indonesië) Schenkhuizen, Frans Joseph Koekerits, Cecilia Mathilde

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Inleiding, “een mogelijke aanvulling”

Op 16 februari 2024, kreeg ik van de heer René van Dijk de volgende E-mail:

Geachte heer Janssen,

Uw zeer interessante site loopt tot 1962, zag ik.
Een mogelijke aanvulling is de persoon van de heer B.E. (Ben) Schenkhuizen, geboren circa 1927/28,
zeer waarschijnlijk in Indië (hij had een Indisch uiterlijk en daar behaalde hij het diploma HBS-A).
Ik leerde hem kennen in 1983/84, toen ik stage liep bij het Gemeentearchief ’s-Gravenhage in het kader van mijn opleiding aan de Rijks Archiefschool. Wij deelden een kamer.

Wat ik mij herinner van wat hij vertelde, was dat hij als Légionair had gediend in Algerije, mogelijk ook elders. Ik weet niet in welke tijd dat was.
Dit verleden liet hem niet los.
Hij werkte bij het archief via de WSW of een andere sociale regeling, maar er kwam niets uit zijn handen. Vaak zat hij maar wat voor zich uit te staren.
Toch kon hij ook vrolijk zijn en oprecht hartelijk. Hij las graag Hella Haasse.
Wellicht heeft het Haags Gemeentearchief nog wat documentatie over hem.

Met vriendelijke groet,
René van Dijk

De E-mail bevatte genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten.

Het onderzoek

Alhoewel ik de naam Schenkhuizen niet eerder was tegengekomen bij mijn onderzoeken, betekende dat niet dat de heer Schenkhuizen niet in het Vreemdelingenlegioen gediend had.
Ik voerde B* Schenkhuizen als zoekterm in op de site Openarchieven.nl en kreeg als meest relevante resultaat volgende registratie uit het bevolkingsregister van Den Haag:

Benno Schenkhuizen, geboren op 21 juli 1926 te Makassar [1]

Dit sloot aan bij de gegevens dat B.E. Schenkhuizen waarschijnlijk uit Indonesië afkomstig was en dat hij omstreeks 1927/1928 geboren was.

Naturalisatie

Indien B.E. Schenkhuizen in het Vreemdelingenlegioen zou hebben gediend zou hij zeer waarschijnlijk zijn Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt. Maar omdat René van Dijk schreef dat hij een sociale regeling had zou het dus zeer waarschijnlijk bij terugkomst in Nederland genaturaliseerd.

Een besluit uit 1968 daarvoor kwam ik inderdaad tegen.

Achternaam Schenkhuizen Voornamen Benno Erik Geb.plaats Makassar Geb.land Indonesië Geb.datum 21-07-1926 Beroep kantoorbediende Woonplaats s-Gravenhage
Opmerkingen Kamerstuknummer 9707
Datum Koninklijk bericht 02-09-1968
Soort besluit naturalisatie

de verzoekers genoemd onder 16 en 18 verloren hun nationaliteit door zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof
in vreemde krijgsdienst te treden (artikel 7, onder 4e, van bovengenoemde wet);

Benno Schenkhuizen was No 16.

16 Schenkhuizen, Benno Erik, geboren te Makassar (Indonesië) 21 juli 1926, kantoorbediende, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuid-Holland.

Volledigheidshalve de persoon onder No 18 was:

[ 18 Veltien, Antonius, geboren te Heino (Overijssel) 12 december 1908, zonder beroep, wonende te Heeswijk, provincie Noord-Brabant ]

Mogelijk dat ook Antonius Veltien dienst had gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen.

In vreemde krijgsdienst te treden (artikel 7, onder 4e, van bovengenoemde wet)

Onderzoekstechnisch als potentiële bron van namen van andere voormalige legionairs van Nederlandse herkomst was dit resultaat van belang.
Al eerder had ik onderzoek gedaan naar voormalige legionairs van Nederlandse herkomst die middels naturalisatie hun Nederlanderschap terug hadden gekregen. Het feit dat ze in het Vreemdelingenlegioen dienst hadden gedaan stond bij deze mannen in het Memorie van Toelichting vermeld.
Zie Vreemde krijgsdienst en verlies Nederlanderschap
Vanwege de in het geval van Benno Schenkhuizen zeer summiere Memorie van Toelichting kon hij dus niet eerder als legionair geïdentificeerd worden.

Met de verkregen gegevens kon volgende levensloop van Benno Schenkhuizen gereconstrueerd worden.

Jeugd

Benno Erik Schenkhuizen werd geboren op 21 juli 1926 in Makassar (Indonesië) als zoon van Frans Joseph Schenkhuizen en Cecilia Mathilde Koekerits.
Zijn vader was zeer waarschijnlijk werkzaam als ambtenaar.

Het gezin Schenkhuizen.
Benno Schenkhuizen is het jongetje vooraan op de foto.

H.B.S.

Toen Benno Schenkhuizen 12 jaar oud was werd hij toegelaten tot de H.B.S.

TOELATINGSEXAMEN DER H. B. S.
De geslaagde candidaten
Hedenmorgen werd de uitslag bekend gemaakt van het toelatingsexamen voor de H.B.S. te dezer stede.
De navolgende candidaten zijn geslaagd: […] B. E. Schenkhuizen

[ Deli courant 23-05-1939 ]

Hoogst waarschijnlijk werd zijn studie onderbroken als gevolg van de Japanse bezetting van Indonesie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In 1947 ging Benno Schenkhuizen van de 4e naar de 5e klas van de H.B.S. hij was toen 21 jaar oud.

Gouv. H.B.S.
Bevorderd van klasse IV naar klasse V, Afdeling A:
[…] B.E. Schenkhuizen

[ Nieuwe courant 06-11-1947 ]

In het jaar daarop slaagde hij voor het eindexamen H.B.S. – A.

Nieuwe courant
05-06-1948

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Benno Schenkhuizen dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen en hoelang hij daar gediend heeft is tot nu toe onbekend.
Ook niet of hij dienst had genomen vanuit in Indonesië of na de emigratie van zijn familie naar Nederland in Frankrijk.
Bekend is alleen dat hij in de jaren ’80 van de 20e eeuw aangaf in Algerije, in een fort in de woestijn, dienst te hebben gedaan.

Dank

Speciale dank aan René van Dijk voor zijn bijdrage.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkingsregister gemeente Den Haag, 's-Gravenhage, archief 354-01, inventaris­num­mer 1527, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)
[2] Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren (2.10.36.21)