Schilperoort, Hendricus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schilperoort Hendricus Bartholomeus 01-10-1897, Den Haag Schilperoort, Gaspert Does, Wilhelmina

Legioen periode: 1925 - 1932

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 10-1925 - - / - 1932 / - - / -

Biografie


Jeugd

Hendricus Bartholomeus Schilperoort werd geboren op 1 oktober 1897 te Den Haag als zoon van Gaspert Schilperoort een Wilhelmina Does.

1916 – 1917 H.M. Wachtschip “Helder”

Op basis van gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Den Haag verbleef Hendricus Schilperoort in 1917 of zelfs eerder in 1916 enige tijd op H.M. Wachtschip “Helder”. Dit wachtschip lag in Vlissingen.

In welke hoedanigheid Hendricus Schilperoort daar verbleef is niet duidelijk, mogelijk dat hij vrijwillig dienst genomen had bij de Marine of hierbij als dienstplichtige was ingedeeld.

1917 – 1919

Op 21 juli 1917 kwam hij weer in Den Haag wonen en binnen deze stad verhuisde hij 7 januari 1919 naar het adres Achterom 38.
Op 3 februari 1919 vertrok hij naar Heerlen, zeer waarschijnlijk om daar in de mijnen te gaan werken. [1][2].

1919 ELTA

Op 4 august 1919 vestigde Hendricus Schilperoort zich in Amsterdam. Hij schreef zich daar in op 13 augustus. Hij was afkomstig uit Kerkrade, als beroep gaf hij mijnwerker op. Hij woonde in een woonwagen op het E.L.T.A. terrein (a).

Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam (E.L.T.A.) , gehouden van 1 augustus tot 14 september 1919
Tentoonstellingsterrein richting Hagedoornweg
[ Foto: Stadsarchief Amsterdam ]Op 19 oktober 1921 vertrok hij naar (t)elling.[2]
Waarschijnlijk was hij al eerder uit Amsterdam vetrokken en weer richting de zuidelijke mijnstreek gegaan. Registratie in Den Haag geeft aan dat hij op 26 januari 1921 binnen Den Haag verhuisd zou zijn naar de N. Schoolstraat 15a Leger des Heils [1]

1921 – 1924 Mijnstreek en Den Haag

De komende jaren zal Hendricus Schilperoort afwisselend in Den Haag, meestal bij zijn moeder en in de zuidelijke mijnstreek verblijven, zowel in Nederland, Duitsland en België.

Gegevens uit het stadsarchief in Amsterdam geven aan dat hij op 19 oktober 1921 daar vertrokken zou zijn naar (t)elling.[2]
Waarschijnlijk was hij al eerder uit Amsterdam vetrokken en weer richting de zuidelijke mijnstreek gegaan. Registratie in Den Haag geeft aan dat hij op 26 januari 1921 vanuit Recklinghausen weer in Den Haag kwam wonen als adres N. Schoolstraat 15a Leger des Heils [1].
Op 9 januari 1922 stond hij ingeschreven op de Wesselstraat 15 bij zijn moeder. Op 18 mei 1922 vertrok hij naar Brunssum. Op 3 augustus 1923 kwam hij vanuit Ubach (D) weer in Den Haag wonen op de Wesselstraat 15 bij zijn moeder. Op 25 september 1923 vertrok hij naar Brussel. Op 17 juni 1924 kwam hij vanuit Charleroi weer in Den Haag wonen weer op de Wesselstraat 15 bij zijn moeder.

1925 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1925 nam Hendricus Schilperoort, 28 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Waarschijnlijk in oktober van dat jaar op basis van gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Den Haag:

niet ned. v.o.g. 5 oktober 1925 nederl. verloren door dienstneming vreemdelingen leg.

1932 Terugkeer naar Nederland

Ongeveer 6 jaar later, op 24 februari 1932 kwam Hendricus Schilperoort weer in Den Haag bij zijn moeder op de Wesselstraat 15 wonen. Hij gaf aan afkomstig te zijn uit Rich Marokko.

Iets meer dan twee jaar later in 1934 vertrok hij naar Wassenaar waarschijnlijk omdat hij daar een baan had gekregen in Kasteel Hotel Oud Wassenaar.

Op 17 juli 1935 trouwde Hendricus Schilperoort met Johanna Simons.

1958 Naturalisatie

In 1958 diende Hendricus Schilperoort een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting luidde:

Hendricus Bartholomeus Schilperoort wordt voorgedragen in artikel 4, onder 5.
Hij is Nederlander van geboorte en heeft deze hoedanigheid verloren wegens dienstneming in het Franse vreemdelingenlegioen in 1925.
Verzoeker betreurt dit verlies en wil weer Nederlander worden.
Als huisknecht voorziet hij in zijn onderhoud.
Overeenkomstig de terzake gevolgde gedragslijn wordt hij voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

(a) Eerste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam, gehouden van 1 augustus tot 14 september 1919.

Legioen eenheden: 1925 - 1932

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Schilham - Schugt, archief 354-01.1076, inventaris­num­mer
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam Deel: 212, Periode: 1930, Amsterdam, archief 5416, inventaris­num­mer 212, 1 oktober 1897, Overgenomen delen