Scholder, Job


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Scholder Job 06-09-1817, Castricum Scholder, Jacob Volkers Loos, Engeltje

Legioen periode: 1847 - 1852

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1847 [-] [-] / [-] (a) 1852 / [-] [-] / [-]

Biografie


1852 Tilburg Inschrijvingsregister gedetineerden

13 februari 1852
Job Scholder, geboren te Castricum, 34 jaar oud, kanonier van beroep
Misdrijf: diserteur
Laatste woonplaats: Africa

1852 Breda Inschrijvingsregister gedetineerde mannen

9 februari 1852
Job Scholder, geboren te Castricum, 34 jaar oud, stukkenrijden 1e klasse, 2e regiment ,2 komp, Artillerie
Misdrijf: doortrekkende, heeft zich vrijwillig in arrest begeven wegens desertie.

1847 – 1852 Franse Vreemdelingenlegioen

Vrijwel zeker heeft Job Scholder dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Op basis van zijn terugkeer in 1852 en een diensttijd in het Legioen van 5 jaar zou dit in de periode 1847 – 1852 kunnen zijn geweest.

Stamboek 2e Regiment Artillerie

Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt de stamboek registratie van Job Scholder bij het 2e Regiment Artillerie te vinden.

1854 Overlijden

Job Scholder is overleden op 27 augustus 1854 in Castricum, hij was toen 36 jaar oud.

2e Regiment Artillerie
In 1841 geformeerd door samenvoeging van het Bataljon Veldartillerie nr. 3 en het Bataljon Artillerie Nationale Militie nr. 6.
Hierin was van 1845-1848 een compagnie opgenomen, bestemd om deel uit te maken van het Limburgs Bondscontingent.
In 1848 omgezet in het 2e Regiment Vestingartillerie.
Zie inv.nrs. [528] 537-539, 1306-1308, voor de periode 1841-1848.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.13.09/invnr/537/file/NL-HaNA_2.13.09_537_0003

Dank

Dank aan Folkert Bangma Secretaris Oud-Castricum voor de aanvullende informatie.


Legioen eenheden: 1847 - 1852

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Noord-Brabant, Deel: 70, Periode: 1849-1853, Tilburg, archieftoegang 57, inventaris­num­mer 70, Inschrijvingsregister gedetineerden Tilburg
[2] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, Deel: 179, Periode: 1849-1853, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 179, Inschrijvingsregister gedetineerde mannen