Schooneveld, Jacobus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schooneld Jacobus Gerardus 18-04-1907, Hamont (België) Schooneveld, Jan Bergs, Joanna Catharina

Legioen periode: 1931 - 1936

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1931 [-] [-] / [-] 1936 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Jacobus Gerardus Schooneveld werd op 18 april 1907 te Hamont, België, geboren als zoon van Jan Schooneveld en Joanna Catharina Bergs [1].
Zijn moeder was geboren in Hamont België.
Het gezin woonde o.a. in Budel.

1931 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1931 nam Jacobus Schooneberg, 24 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionair van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Periode 1929 – 1934
Waarschijnlijk 3 REI
[Coll. NLL. Conv. JUNKER]

1936 Terugkeer naar Nederland

In 1936 keerde hij naar Nederland terug.

1941 Huwelijk


Op 27 augustus 1941 trouwde Jacobus Schooneveld met Catharina Anna Huberta Tombal te Utrecht [2].

Naturalisatie

In 1957 diende Jacobus Schooneveld een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting was als volgt:


1 Jacobus Gerardus Schooneveld, geboren te Hamont (België) 18 april 1907, fabrieksarbeider, wonende te Utrecht, provincie Utrecht;
In artikel 2, onder 1, wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Jacobus Gerardus Schooneveld. Verzoeker, Nederlander van geboorte, verloor zijn nationaliteit door in 1931 dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.
In 1936 keerde hij naar ons land terug.
Als fabrieksarbeider verdient hij het brood voor zich en de zijnen.
Overeenkomstig de sinds enige jaren gevolgde gedragslijn wordt voorgesteld verzoeker kosteloos te naturaliseren.

Legioen eenheden: 1931 - 1936

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Budel 1910-1920, Budel, archieftoegang 10482, inventaris­num­mer 268, 1910
[2] Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Huwelijk Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1903-1942, Utrecht, archief 463, inventaris­num­mer 745-01, 27-08-1941, Utrecht 1941, aktenummer 902