Schotmeijer, Harm


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Schotmeijer Harm 02-07-1904, Meppel Schotmeijer, Harm Morsink, Martien

Legioen periode: 1927 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1927 - - / - 1933 / - - / -

Biografie


Jeugd

Harm Schotmeijer werd op 2 juli 1904 te Meppel geboren als zoon van Harm Schotmeijer en Martien Morsink.

1920 Garnizoen Zutphen

Op 7 december 1920, werd Harm Schotmeijer, 16 jaar oud, ingeschreven in het Garnizoenregister van de stad Zutphen. Aangegeven werd dat hij afkomstig was uit Enschede. Zutphen was in die tijd nog garnizoensstad, dit eindigde in 1922.
Hij maakte deel uit van Groep 1 “der bewoners bedoeld in art. 1 Kon. best. 22 september 1877, Stbl. no. 185.
Op 12 december 1921 werd hij weer uitgeschreven met de mededeling dat hij vertrokken was naar Enschede.

1927 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1927 nam Harm Schotemeijer, 23 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
begin 1930
[ Legionnaire Leutener Album ]

1933 Terugkeer naar Nederland

In 1933 keerde Harm Schotemeijer terug naar Nederland.
In het Twentsch dagblad Tubantie en Enschedesche courant van 24 augustus 1933 werd vermeld:

Lijst van ingekomen personen. ENSCHEDE
1918 juli 1933 – H. Schotmeijer, hoefsmid, Gronauschevoetpad 11 van Fransch Marokko.

1939 – 1940

Alhoewel hij niet meer de Nederlandse nationaliteit bezat deed Harm Schotmeijer toch dienst in het Nederlandse leger van september 1939 tot mei 1940.

1960 Naturalisatie

In 1960 diende Harm Schotmeijer een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting luidde:

In artikel 2, onder 6, wordt voorgedragen de oud-Nederlander Harm Schotmeijer die in 1904 te Meppel werd geboren.
Hij verloor het Nederlanderschap door in 1927 zonder daartoe Koninklijk verlof te hebben verkregen, in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Na zijn ontslag in 1933 keerde hij naar ons land terug.
Van september 1939 tot mei 1940 deed verzoeker dienst in het Nederlandse leger.
Als betonwerker verdient adressant het brood voor zich en zijn echtgenote.

Legioen eenheden: 1927 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal archief Zutphen te Zutphen, Garnizoenregister Bron: boek, Deel: 110, Zutphen, archief 308, inventaris­num­mer 110, Bevolkingsregister 1919-1921, garnizoen Zutphen, folio 36
[2] Dienstfietsen en drijfzakken. De 2e Compagnie Wielrijders in Zutphen 1910-1922. Rob Kammelar
[3] Drents Archief te Drenthe, BS Geboorte Bron: Geboorte, Deel: 1904, Meppel, archief 165.015, inventaris­num­mer 1904, 4 juli 1904, Geboorteregister Meppel 1904, aktenummer 169