Serierse, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Serierse Cornelis 03-02-1819, Zierikzee N.N., - Serierse, Cornellia

Legioen periode: - - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - - / Gewond geraakt - / -

Biografie


Detail uit het schilderij Bataille d’Isly door Horca Vernet

Gewond bij de slag bij Isly

Op 8 April 1845 berichtte de Arnhemsche Courant over een verwonde militair die, op weg naar zijn geboorteplaats Zierikzee, in België werd veroordeeld voor bedelarij:

Antwerpen , 3 april. Gisteren is door de correctionele regtbank dezer stad, uit hoofde van bedelarij, tot drie dagen gevangenis veroordeeld, de persoon van Cornelis Serierse , geboren te Zierikzee, in Zeeland. Deze persoon een zware wonde aan den arm bekomen hebbende in den vermaarden slag van Isly [14 augustus 1844 ] in Afrika, alwaar hij in het vreemden-legioen diende, en dus tot de militaire dienst onbekwaam verklaard zijnde , was naar zijn land terug gezonden, zonder dat hem eenige schadeloosstelling werd toegestaan. Met het weinige dat hij had gespaard, had hij zijne reis tot herwaarts afgelegd , zonder verpligt geweest te zijn , het medelijden zijns evennaasten in te roepen’. Op het laatst waren nogtans al zijne middelen uitgeput, en daar zijn kleedsel en schoeisel gansch versleten waren, had hij zich tol eenige burgers gewend ten einde zich van de opbrengst hunner milddadigheid eenige andere kleedingstukken aan te koopen , om niet met de verscheurden, die hij om het lichaam droeg in zijne geboorte-plaats terug te keeren Op dit feit door de politie betrapt, werd hij aangehouden en veroordeeld. De ongelukkige toestand, waarin Serierse zich bevindt, heeft veel medelijden verwekt bij hen, die hem zijne lotgevallen hebben hooren verhalen.
Het is, ons bedunkens, eene schande voor het Fransche gouvernement , op zulk eene wijze zich te ontdoen van personen , die zich voor hetzelve hebben opgeofferd.

Identificatie onderzoek

Een zoekopdracht op de naam Cornelis Serierse uit Zierikzee in Openarchieven leverde volgend resultaat op, geboorte op 3 februari 1819 te Zierikzee, Vader N N, Moeder Cornelia Serierse, Kind (mannelijk), Cornelis Serierse. In 1845 zou deze Cornelis Serierse dus 26 jaar oud zijn geweest. Waarschijnlijk is hij dus de verwonde oud-legionair. De verklaring gewond te zijn geraakt bij de slag van Isly, is in samenhang met het Vreemdelingenlegioen niet goed te plaatsen. Het is niet bekent dat eenheden van het Legioen aan deze slag hebben deelgenomen. Wel was het Legioen actief bij de nasleep van de slag bij vervolging van de uiteengeslagen troepen van Abd El Kader.

Bronvermelding
Zeeuws Archief
Zeeuws Archief, BS Geboorte
Zierikzee geboorteakten burgerlijke stand, Zierikzee, archieftoegang 25, inventaris­num­mer ZIE-G-1819, 2 februari 1819, aktenummer 19

Legioen eenheden: - - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen