Spijker, Petrus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Spijker Petrus Hendrik 03-11-1905, Amsterdam Spijker, Petrus Hendrik Heijms, Jansje Christina

Legioen periode: 1928 - 1929

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1928 - - / - 1929 / - / -

Biografie


Jeugd

Petrus Hendrik Spijker, werd geboren te Amsterdam (Noordholland) op 3 november 1905 als zoon van Petrus Hendrik Spijker en Jansje Christina Heijms.

Kunstnijverheidsschool

Toen Petrus Spijker 12 jaar oud was begon hij met het volgen van een avondcursus op de Teekenschool voor Kunstambachten te Amsterdam. Daarna volgde hij een opleiding op de Kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam van 1918-1921.
Zijn latere professie wordt vaak omschreven als reclame schilder. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie omschrijft hem als een aquarellist, tekenaar, pentekenaar, lithograaf, houtgraveur en docent aan academie. [3]

1924 Registratie Militieregister Amsterdam

Op 2 april 1924 werd hij gekeurd voor militaire dienst en geschikt bevonden. Als Buitengewoon Dienstplichtige (B.D.). hoefde hij echter niet in actieve dienst.

1928 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1928 nam Petrus Spijker, 23 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Een verwijzing in zijn biografie, op de aan hem gewijde webpage van het RDK [3], naar de plaats Sousse in Tunesië zou mogelijk kunnen duidden op een plaatsing bij de Cavalerie van het Vreemdelingenlegioen.

Sousse Tunesie.
Rechts, let op de Franse vlag de toegang tot de kazerne van de
Cavalerie van het Franse Vreemdelingenlegioen

1929 Terugkeer naar Nederland.

In 1929 keerde Petrus Spijker weer terug naar Nederland.

1940 trivia, fiets gestolen.

Op 26 mei 1940 meldde Petrus Spijker dat zijn fiets was gestolen. [4]

1948 Naturalisatie

In 1948 diende Petrus Spijker een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting luidde:

Petrus Hendrik Spijker, geboren te Amsterdam (Noordholland) 3 November 1905, reclame-ontwerper en kunstschilder, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;
De verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 14°., Nederlander van geboorte, heeft het Nederlanderschap verloren door in 1928 zonder verlof van Hare Majesteit de Koningin, dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Reeds in 1929 keerde hij in Nederland terug en sedertdien heeft hij steeds hier te lande gewoond. Hij stelt er prijs op de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen. Als reclame-ontwerper en kunstschilder heeft hij een broodwinning.

Legioen eenheden: 1928 - 1929

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4457, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4457, 3 november 1905, Militieregisters
[2] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Amsterdam, 25 oktober 1900, aktenummer Reg.36 fol. 30
[3] RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
[4] Rapportnummer: 144 Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Politierapporten 1940-1945 Deel: 5870, Periode: 1928-1950, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 5870, Politierapporten '40-'45