Spits, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Spits Jan Marinus 30-08-1880, Amsterdam Spits, Volkert Sijbrandi, Maria

Legioen periode: 1901 - 1915

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
15583 1901 [-] Maubeuge / Frankrijk 07-01-1915 / Mort pour la France. Gesneuveld Craonne / Frankrijk

Biografie


6 januari 1915 Uit het Journaux des marches et opérations (JMO)
2e de marche du 2e Etranger

6 Janvier Une forte patrouille (20 hommes) envoyée de Moulin Pomtoy a Craonne, a 3h20 a essayé sans succés d’enlever un petit poste / 1 tué, 1 disparu /
á 11h45, huit obus sur les cuisines des tranchées a2 b2
á 12h15, trois obus sur la trancheé m2
á 13h30, quelques obus sur les tranchées n2 o2
á 15h00, quatre obus sur le boyau des quatre arbres. ( Un sapeur de Génie blessé
vers 16 heures, 4 obus sur la trancheé f1

Tué
Spitz Jean 2e classe E.V. 3e Cie Bon C.
[…]

Craonne Aisne 1915

De man die gesneuveld was bij de patrouille, die zonder succes geprobeerd had een kleine [ vijandelijke ] post te verwijderen, heette Jean Spitz en had vrijwillig dienst genomen (E.V.)
Op basis van zijn fiches de décès, akte van overlijden is op te maken Jean Spits (met een s) een Nederlander was:

SPITS, Jean Maximis, 2e classe, 2e de Marche die 2e Etranger 3e cie. No Matricule 15583 au Corps Cl. E.V. 1914
No Matricule 183 au Recrutement Dunkerque.
Mort por la France 7 Janvier 1915 au tranches du Blanc Sablon à eu avant de Craonne Aisne.
Genre de mort Tué à l’ennemis
Né le 10 aout 1880
à Amsterdam Département Hollande.

Jeugd

Jan Marinus Spits werd geboren op 30 augustus 1880 te Amsterdam als zoon van Volkert Spits en Maria Sijbrandi.
Zijn vader Volkert Spits was zeeman.

1885

Van januari 1885 tot januari 1886 woonde het gezin Spits – Sijbrandi op de Spaarndammerstraat 25 te Amsterdam.

1886

Van januari 1886 tot november 1887 woonde het gezin op de Egelantierstaat 158.

Op 30 juli 1886, werd Jan Spits opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam vanwege een gebroken rechter dijbeen oplopen door een val in de woning Egelantierstaat 158 boven. Op 4 oktober werd hij ontslagen (uitgegaan).

1887

Van november 1887 tot oktober 1888 woont het gezin op de Boomstraat 39.

1888

Van oktober 1888 tot november 1888 woonde het gezin op de Goudsbloemstraat 65.
Daarna verhuisd het gezin naar de Willemstraat 14, we ze blijven tot mei 1889.

1889

Van mei 1889 tot augustus 1889 woonde het gezin op de Vinkenstraat 24 te Amsterdam.
Vanaf augustus 1889 woonde het gezin op de Tweede Goudsbloemdwarsstraat 13 te Amsterdam.

1898 – 1901 Tamboer 7e Regiment Infanterie

Op 3 augustus 1898, enkele dagen voordat hij 18 jaar oud jaar oud werd nam Jan Spits vrijwillig dienst als tamboer, voor zes jaren. bij het 7e Regiment Infanterie.

TAMBOER INFANTERIE VAN HET 7E REGIMENT INFANTERIE 1897
Koekkoek, Herman Willem (1869-1929) [4]

1889 Militiregister

Jan Spits werd opgenomen in het Militieregister van Amsterdam.
Op 1 december 1889 werd hij vrijgesteld omdat hij al [vrijwillig] in militaire dienst was. [5]

1901 Desertie

In het uittreksel van het stamboek van Jan Spits staat het volgende geregistreerd:

Den 13 April 1901 uit het Kwartier te Amsterdam vermist.
Den 11 Mei 1901 als deserteur afgevoerd.
Heeft zich den 8 April 1908 vrijwillig aangemeld.

Waar Jan Spits de afgelopen 7 jaar geweest was werd duidelijk uit de verklaring die hij in 1908 aflegde toen hij voor de krijgsraad te Haarlem moest verschijnen.

1901 – 1905 Franse Vreemdelingenlegioen

Uit het vonnis van de krijgsraad.

Overwegende dat den beklaagde is te last gelegd: dat hij te Amsterdam in de Infanteriekazerne op 13 April 1901 heeft gemankeerd op het morgenappel, na de kazerne te hebben verlaten met jet oogmerk ‘s lands dienst voor goed te verlaten, eveneens heeft gemankeerd op het middag en het avond appel van dien dag en moedwillig zonder verlof van zijn korps en garnizoen afwezig is gebleven totdat hij zich op 8 april 1908 vrijwillig heeft aangemeld bij den commandant van de wacht van de Infanterie kazerne te Amsterdam.
Overwegende dat de beklaagde heeft bekend het hem te last gelegde te hebben gepleegd, onder opgave:
dat destijds zijne verkering met zijn meisje was verbroken, dat hij daarover zoo ongelukkig was, dat hij besloot het land te verlaten en over Antwerpen naar Frankrijk te gaan, dat de consul hem echter niet wilde doorzenden; dat hij naar Maubeuge is gegaan en daar dienst heeft genomen bij jet Vreemdenlegioen voor 5 jaar; dat hij na ruim 4 1/2 jaar gediend te hebben in Algiers en Tonkin, wegens goed gedrag vervroegd ontslag heeft gekregen en in Marseille werd ontslagen, waar hij werk heeft gevonden bij de spoorweg en tram. dat hij nu onlangs verlangen kreeg naar zijn ouders en naar Nederland , en zich te Amsterdam vrijwillig heeft aangemeld.

1905 – 1908 Marseille

Van 1905 tot 1908 was Jan Spits werkzaam bij de spoorweg en tram maatschappij van Marseille

1908 Terugkeer naar Nederland

In 1908 keerde Jan Spits naar Nederland terug.
Voor zijn desertie in vredestijd in 1901 kreeg hij 3 maanden militaire detentie opgelegd.

1914 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1914, zeer waarschijnlijk eind augustus na de oorlogsverklaring van Duitsland aan Frankrijk en Frankrijlks algehele mobilisatie nam Jan Spits weer dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen, mogelijk voor de duur van de oorlog.

Legioen eenheden: 1901 - 1915

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2RM 2RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Patiëntenregisters Deel: 2583, Periode: 1886, Amsterdam, archief 5268, inventaris­num­mer 2583, 30 augustus 1880, Patiëntenregisters
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893 Deel: 2468, Periode: 1874-1893, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2468, 30 augustus 1880, Bevolkingsregister 1874-1893
[3] NL-HlmNHA_60_166_0409 - 0418
[4] Koekkoek, Herman Willem (1869-1929) Koninklijke verzamelingen
[5] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4361, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 30 augustus 1880, Militieregisters