Stadlander, Christiaan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Stadlander Christiaan 15-05-1929, Haarlem [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1953 - 1959

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1953 [-] [-] / [-] (a) 1959 / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Christiaan Stadlander werd op 15 mei 1929 te Haarlem geboren [1].

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1953 nam Christiaan Stadlander dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen [1].

1959 Terugkeer naar Nederland

In 1959 keerde Christiaan Stadlander terug naar Nederland [1].

Naturalisatie

In 1965 diende Christiaan Stadlander een naturalisatie verzoek in.
Het memorie van toelichting luidde:

18 Stadlander, Christiaan, geboren te Haarlem (Noord-Holland) 15 mei 1929, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland;

Christiaan Stadlander, genoemd onder 18, werd in 1929 te Haarlem geboren.
Verzoeker, die door geboorte het Nederlanderschap verkreeg, heeft zijn nationaliteit verloren ingevolge het bepaalde in artikel 7, onder 4e, van de wet op het Nederlanderschap door dienstneming in 1953 bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Sedert 1959 woont hij weer in ons land.
Hij is werkzaam als procuratiehouder.

Legioen eenheden: 1953 - 1959

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD 19641965 0002473 en 2474