Steijger, Jacobus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Steijger Jacobus Bertrand 22-05-1919, Amsterdam Steijger, Jacobus Bertrand Van Zeventer, Johanna

Legioen periode: 1956 - 1957

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 27-04-1956 Intendance Militaire Lille / Frankrijk 21-11-1957 / Reforme [-] / [-]

Biografie


Een toevalstreffer

De dienstregisters van genaturaliseerde vreemdelingen worden bewaard in de departementale archieven van hun woonplaats op het moment van hun naturalisatie.
Een in 1973 tot Fransman genaturaliseerde, oud-legionair, Jacobus Steijer, afkomstig uit Nederland woonde op dat moment in Cognac en zodoende bevindt zijn dossier zich in de archieven van he Departement la Charente.
De Franse historica Estelle Zigrand, kwam het bij toeval tegen bij een van haar onderzoeken. Daarbij kwam nog dat normaal gesproken het niet online had moeten staan vanwege communicatievertragingen, die is 25 jaar na overlijden of 120 jaar na de geboorte.

Jeugd

Jacobus Bertrand Steijger werd geboren op 22 mei 1919 in Amsterdam als zoon van Jacobus Bertrand Steijger en Johanna van Zeventer. Zijn vader was magazijnbediende van beroep.

1938 Militaire dienst

Op 17 februari 1938 werd hij door de keuringsraad voor de militaire dienstplicht geschikt bevonden, ondanks zijn slechte ogen. Op 24 oktober 1938 werd hij ingelijfd en ging op 6 juni 1940 met groot verlof.

Tweede Wereldoorlog

1941

Tewerkstelling Duitschland

Eind 1941 werd Jacobus Steiger door het Gewestelijk Arbeids Bureau Amsterdam (afdeeling tewerkstelling in Duitschland) te werk gesteld in Berlijn bij A.E.G.
Geregistreerd als de datum van vertrek was 12 november 1941.
Zijn adres was toen Tuinbouwstraat 96 hs.

In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland.
In eerste instantie was de tewerkstelling vrijwillig.
Maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op en maart 1942 werd een verordening aangenomen over verplichte tewerkstelling in Duitsland.
Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te melden.

1943 Huwelijk gesloten

Op 21 augustus 1943 trouwde Jacobus Steijger in Berlijn, Duitsland, met de 22-jarige in Berlijn geboren Ingeborg Hildegard Erika Grasnick.

Aanvraag paspoort

In Maart 1944 diende Jacobus Steijger in Amsterdam een aanvraag in voor een Buitenlandsch paspoort.

Tewerkgesteld

in 1944 werd Jacobus Steijer werd door het Arbeitsamt Berlin tewerkgesteld als Kraftfahrer.
Zijn naam komt voor op een Transportliste van het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam, No. 561 Abt. IV dd.3.5.44. De dag van vertrek, naar zeer waarschijnlijk Deventer, was 3.5.44.
Als zijn adres werd de Smaragdstraat no. 7 in Amsterdam geregistreerd.

1945 Huwelijk ontbonden

Op 13 november 1945 werd zijn huwelijk met Ingeborg Grasnick ontbonden.

Op 11 januari 1956 werd Jacobus Steijger geregistreerd als woonachtig op het Haarlemmerplein 17 I in Amsterdam

Franse Vreemdelingenlegioen

Mer 1/2 c du 26.05.1956 au 27.05.1956

Op 27 april 1956 nam Jacobus Steijger, 37 jaar oud, vrijwillig dienst voor de duur van vijf jaar bij het Franse Vreemdelingenlegioen op de sous Intendance Militaire in Lille, Frankrijk.
Hij scheepte in met als bestemming Oran in Algerije, in Marseille op 25 mei 1956 en ontscheepte daar op 27 mei 1956.


Algérie CS du 28.05.1956 au 19.11.1957


Twee dagen later, op 28 mei 1956 werd hij doorgestuurd naar het 1e R.E. Op die dag kwam hij bij zijn eenheid (corps) aan en werd toegevoegd aan de CP3.
Iets minder dan een maand later op 25 juni 1956 werd hij toegevoegd aan de CIAL.
Hij behaalde het Certificat No151/TRANS/TA (opérateur radio de campagne).
Verder kreeg hij het CS1 exploitant radio.
In 1957, op 12 april werd hij toegevoegd aan de 13e D.B.L.E.
Schijnbaar werd hij in de maanden daarna ziek, want op 14 november 1957 werd door het centre spécial de réforme d’Oran voorgesteld hem met pensioen te sturen. PT 60%.
Hij had recht op een verlof van 3 maanden met ingang van 14 november 1957 tot 13 februari 1958.


En mer 1/2 c du 20.11.1957 au 21.11.1957

Een paar dagen later op 20 november 1957 werd hij ingescheept in Oran en ontscheepte op 21 november 1957 in Marseille.
Hij kreeg toestemming met pensioen te gaan vanwege een ernstige en ongeneeslijke ziekte op 15 februari 1958.
Op 15 maart 1958 werd hij uitgeschreven bij het Vreemdelingenlegioen

Overlijden

Jacques Bertrand STEIJGER
Le 20 juin 1996
Cannes

Legioen eenheden: 1956 - 1957

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
13 DBLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille commémorative des Operations de Securite et maintain de l'Ordre en AFN (décret no 56.1032. JO 12.10.1956 (agrafe Algérie) 12-10-1956


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 2117, 17-03-1915, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1915, aktenummer Reg. 4A fol. 30v
[2] Archives Lacharente
[3] Archives Lacharente