Steins, Arnold


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Steins Arnold Johan Josef 13-03-1925, Kerkrade -, - -, -

Legioen periode: 1946 - 1949

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
39442 1946 - - / - 13-06-1949 / Overleden aan ziekte Choquan Cholon / Indo China

Biografie


Arnold Steins werd op 13 maart 1925 in Kerkrade geboren.

Vreemdelingenlegioen

In 1946 (a) nam Arnold Steins dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn numero matricule werd 39422.
Hij werd ingedeeld bij het 2e Régiment Etranger d’Infanterie en uitgezonden naar Indo China.
Arnold Steins overleed op 31 juni 1949 aan de gevolgen van een ziekte in het Hôpital de Choquan Cholon (Cochinchine).

Identificatieonderzoek

Meer dan de gegevens in de database van Memoire des Hommes [1] zijn over Arnold Steins op dit moment niet beschikbaar.
Mogelijk, verwijst het volgende krantenbericht naar dezelfde persoon. De initialen, en herkomst komen overeen. Het is alleen niet duidelijk of de aangegeven leeftijd, 21 jaar, verwijst naar zijn leeftijd in 1944 of die in 1946 ten tijde van de uitspraak. Indien het die van de uitspraak betreft zou die overkomen met zijn geboortejaar.

Uitspraak Bossche Gerechtshof april 1949, A.J.J. Steins

Het Bossche Gerechtshof zitting houdende te Maastricht, deed uitspraak terzake van lidmaatschap van het N.S.K.K. de Waffen S.S. of de Landstorm. […]
In ’44 kwam A. J. J. Steins uit Kerkrade, oud 21 jaar, met verlof uit Kroatië, waar hij dienst deed in het legioen „Nederland” en dook onder. Voor dien tijd was S. vrijwillig naar D. gaan werken en lid van den Ned. Arbeidsdienst. Ofschoon verdachte niet wist dat in 1943 Nederland in oorlog was met Duitschland achtte de A. F. “n gevangenisstraf van 10 Jaar de juiste maat. Verdediger Mr. Palmen, Heerlen.[…]” [2]

MdH, gegevens

Nom STEINS, Prénoms Arnold Johan Josef, Date de naissance 13-03-1925, Commune de naissance Kerkrade (Hollande), Pays de naissance Pays Bas, Matricule au corps 39442, Date de décès 13-06-1949, Lieu de décès Hôpital de Choquan Cholon (Cochinchine), Genre de mort Maladie. Grade 1ère classe. Corps Base militaire de Saigon 2e régiment étranger d infanterie

(a) KINER, Hermann 28-01-1946, Matricule au corps 36825 en LERMER, Franz 10-1946, Matricule au corps 42778

Legioen eenheden: 1946 - 1949

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen