Sternfeld, Dominikus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Sternfeld Dominikus Jacob 03-02-1931, Leeuwarden Sternfeld, Jacob Meuwissen, Gertrud Elisabeth

Legioen periode: 1955 - 1956

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1955 - - / - 1956 / (a) Réforme - / -

Biografie


Een oproep uit 1984

In No 4 van het Jaar 1984, verscheen in de periodiek ” en-avant” van de Nederlandse Vereniging van Oud-Legionairs ‘Capitaine Danjou’) NVOL de volgende oproep (a).

“Tijdens een bezoek aan Engeland op 22 april 1986 trof W.J.H. Caron de weduwe van een Nederlandse oud-légionnaire. Zij bleef achter met twee dochters en deed Caron een verhaal over haar man. Een en ander was nogal schimmig en zij herinnerde zich niet zoveel, of misschien vertelde de légionnaire niet zoveel, die toch wel een bijzonder man moet zijn geweest. Indien een van jullie hem gekend heeft dan gaarne een reactie naar mij, als het enigszins kan schriftelijk, wat ik dan zal vertalen en doorgeven.

Daar gaat ie dan : Dominicus Jacob Sternfeld (Dominique, Ben of Mennie genaamd ) geboren in februari 1931 en gestorven in 1974. Hij zou geboren zijn in Leeuwarden en opgegroeid in Venlo. Tijdens de oorlog, al heel jong dus, zou hij in het verzet geweest zijn en Duitse springladingen van Maasbruggen weggehaald hebben, waarvoor hij in Nederland gedecoreerd zou zijn geweest. Verder alleen bekend, dat hij in Dien Bien Phu zou zijn geweest, waaraan hij zware verwondingen zou hebben overgehouden. Hij werd dan ook afgekeurd, gedecoreerd en voordat zijn diensttijd om was gedemobiliseerd. Zijn weduwe is Engelse en woont in de buurt van Birmingham.

Bijna 40 jaar later is het door de vergaande digitalisering van archieven een stuk eenvoudiger iets meer te weten te komen over Dominicus Sternfeld.

Jeugd

Dominikus Jacob Sternfeld werd geboren op 3 februari 1931 te Leeuwarden als zoon van Jacob Sternfeld en Gertrud Elisabeth Meuwissen. Een bericht over zijn geboorte werd geplaatst in het Leeuwarder nieuwsblad op 7 februari 1931. Op 6 juli 1935 verhuisd Dominikus Sternfeld samen met zijn moeder naar Blerick bij Venlo.

1940 – 1945

Van betrokkenheid bij het verzet en een toekenning van een Nederlandse onderscheiding hiervoor konden tot nu toe geen referenties gevonden worden.

Voor wat betreft de Maasbruggen:

“Vooral in 1944 hadden beide stadsdelen {Venlo en Blerick] het zwaar te verduren. In totaal dertien bombardementen vonden plaats op de Maasbruggen, waarbij zowel aan Blerickse als aan Venlose zijde vele burgerslachtoffers vielen. Het verzet wist tot kort voor de bevrijding beider stadsdelen de geallieerden te voorzien van belangrijke informatie over de Duitse troepen in de stad. Hoewel de bombardementen veel schade en slachtoffers hebben veroorzaakt, bleven de Maasbruggen intact. Uiteindelijk bliezen de Duitsers op 25 november 1944 zelf de Maasbruggen op tijdens hun aftocht” [6]

Zijn vader Jacob Sternfeld is opgenomen in het register van Oorlogsslachtoffers. Hij overleed op 31 maart 1944 te Midden Europa [1][3][4].

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1955 nam Dominikus Sternfeld, dan 24 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
[ Deze toetreding in 1955, is op basis van het Memorie van Toelichting. Als de daarin opgenomen gegevens correct zijn kan hij niet in Dien Bien Phu 1954, zijn geweest. Enige optie zou kunnen zijn dat het hier een verlenging van dienstverband betrof en Dominkus Sternfeld b.v. al in 1950, dan 19 jaar oud, dienst zou hebben genomen en al 5 jaar hebben uitgediend].

In 1956 zou hij teruggekeerd zijn naar Nederland.

Naturalisatie

In 1959 diende Dominikus Sternfeld een verzoek tot naturalisatie in.

Memorie van Toelichting

De verzoeker Dominikus Jacob Sternfeld, genoemd in artikel 4, onder 6, is in 1931 te Leeuwarden als Nederlander geboren.
Door in 1955 zonder Koninklijk verlof in dienst te treden van het Franse vreemdelingenlegioen verloor hij de Nederlandse nationaliteit. In 1956 keerde verzoeker naar Nederland terug. Als monteur heeft hij genoegzame inkomste
n”

Emigratie

Dominikus Sternfeld emigreerde naar Engeland en overleed daar in 1974.
England and Wales Death Registration Index 1837-2007, Name:Dominikus Jacob Sternfeld. Event Type: Death
Registration Quarter: Jan-Feb-Mar. Registration Year: 1974. Registration District: Warwick. County: Warwickshire. Event Place: Warwick, Warwickshire, England. Birth Date: 03 Feb 1931

(a) Oproep W.J.H. Caron Journaal >>en-avant<< NVOL Nr 4-1986. NVOL (Nederlandse Vereniging van Oud-Legionairs ‘Capitaine Danjou’).

Legioen eenheden: 1955 - 1956

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen