TOKKIE, David


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Tokkie David 06-08-1905, Amsterdam Tokkie, Emanuel Bollegraaf, Saartje

Legioen periode: 1930 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 30-04-1930 - Lille / Frankrijk - / - - / -

Biografie


David Tokkie, werd geboren op 6 augustus 1905 in Amsterdam als zoon van Emanuel Tokkie en Saartje Bollegraaf.
Hij nam op 30 april 1930 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen in Lille.
Diende meer dan 10 jaar in het Legioen en bereikt de rang van Sergent.
David Tokkie nam deel aan de slag om Narvik in Mei 1940.
Hij sloot zich in Engeland aan bij de Vrije Fransen en tekende een contract voor 6 maanden.
Gaf in December 1940 in Douala, Kameroen aan toe te willen treden tot het Nederlandse Leger [1].
De Consul in Douala, informeerde voor hem naar de mogelijkheden hiervoor middels een brief aan de Minister van Buitenlandse zaken in Londen.

Consulaat der Nederlanden
DOUALA
Nr. 2 4/1941 21 Januari 1941
PAR AVION
Onderwerp: Dienstname in het Vrije Nederlandsche Leger.
Ik heb de eer Uwe Excellentie beleeft te verzoeken mij op ontvangst van deze missive telegrafisch te willen laten doen weten of de mogelijkheid bestaat:
1. dat twee zich hier bevindende Nederlandsche mannelijke onderdanen resp. geboren 1905 en 1915 als Vrijwilliger kunnen dienstnemen in het Vrije Nederlandsche leger in Engeland,
2. dat deze in het bevestigende geval naar England zullen mogen overkomen op kosten van het Nederlandsche Gouvernement of als werkend passagier op een Nederlandsch, Engels of Fransch pro- De Gaulle – schip, omdat hun de middelen om de reis te betalen ontbreken. Beide zijn thans werkeloos.

Omtrent deze twee Nederlandsche onderdanen kan ik Uwe Excellentie het volgende rapporteren:

DAVID TOKKIE: Geboren den 6 den Augustus 1905 te Amsterdam. Was door vrijloting ontheven van Nederlandschen militairen dienst. Nam op 30 April 1930 dienst in het Fransch “Vreemdelingen Legioen” te Lille.
[…]
Ik ontving heden op mijn verzoek het volgende rapport van den Commandant le Depot de Legion Etrangere, Captaine Arenne, Yaounde, gedateerd 21 Januari 1942:
Les interesses n’ont pas voulu resigner un nouvel engagement avec nous, préférant servir dans leur armee nationale. Le Sergent TOKKIE a 10 ans de service a la Legion Etrangere. Tres bon esprit et tres bon sous-officier. Il a fait toute la Campagne de Norvège. […]

Het is niet bekend of het David Tokkie is gelukt zich aan te sluiten bij het Nederlandse leger, ieder verder spoor ontbreekt.

Bron:
[1] Nationaal Archief Den Haag.
Brief 21 januari 1941
van: het Consulaat der Nederlanden DOUALA, J.H.G. Hansson, Consul der Nederlanden
aan: His Excellency, the Minister for Foreign Affairs, LONDON

Arenne, was het pseudonyme van Fernand Audier, geboren op 16 september 1897 in Grenoble en die op 1 july 1940 dienst nam bij de 13e demi-brigade de Légion étrangère. Werd overplaatst naar het 1er régiment de tirailleurs in Kameroen op 1 januari 1941.

24-04-1940 Staatscourant, Consulaten. De waarneming van het consulaat der Nederlanden tet Duala (Kameroen) is, ter vervanging van den heer F J Maas, opgedragen aan den heer J H G Hansson, aan wien in de Nederlandsche taal kan worden geschreven.

GR 16 P 573007 TOKKIE, David 06.08.1905 Amsterdam PAYS-BAS

Legioen eenheden: 1930 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
13 DBLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen