V. D. V., J.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
V. D. V. J. (a) 1927, Den Briel [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1955 - 1962

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1955 [-] [-] / [-] (a) 1962 / Afgekeurd (Reforme) [-] / [-]

Biografie


“Watergeuzenbloed”

Onder een wel heel bijzondere krantenkop berichtte “Het vrije volk” op 27 februari 1964 over een zitting bij de Rotterdams rechtbank “Inbraak bij Chinees door legionair met watergeuzenbloed”.

Dit etiket en dat van vrijbuiter werd de oud-legionnaire J. v.d. V. afkomstig uit Den Briel, opgeplakt die vanaf 1955 zeven jaar lang in het Franse Vreemdelingenlegioen had gediend.
Vanwege een wond aan het been werd hij daar afgekeurd en keerde toen naar Nederland terug, waar hij zich echter niet meer thuis voelde.

1955, legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen in actie in Algerije
[ 19551004-AP-CHW ]

Inbraak bij Chinees door legionair met watergeuzenbloed”.
(Van een onzer verslaggevers)
„Deze verdachte is geen ongeschikte jongen, maar als hij geld nodig heeft schrikt hij er niet voor terug het te nemen waar hij het maar vinden kan.”
Dat oordeel van de officier van Justitie betrof de 37-jarige glazenwasser J. v. d. V., die vanochtend voor de Rotterdamse rechtbank terecht moest staan wegens een inbraak in een Chinees speelhuis op Katendrecht. De eis luidde een jaar en zes maanden met aftrek.
Negen vonnissen heeft verdachte al achter de rug, allemaal voor 1955.
Toen nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zeven jaar lang vocht hij in Noord-Afrika, daarna werd hij wegens een wond aan het been afgekeurd.
Hij keerde toen naar Nederland terug.

Het adres van het speelhuis was hem door een zekere „Willem van de Kaap” verschaft. Hij besloot erop af te gaan toen hij in een café zat te drinken en zijn geld op was. Hij verschafte zich toegang door een ruit in te slaan en nam uit het speelhuis en paar gouden oorbellen en ƒ130,— mee. Althans volgens zijn eigen verklaring, want de Chinese eigenaar meende, dat het bedrag veel groter moet zijn geweest.

In een psychiatrisch rapport wordt verdachte volkomen toerekeningsvatbaar geacht in verband met vroegere mislukte pogingen wordt van een reclassering geen enkel heil verwacht.
„Als wij op deze verdachte een etiket wilden plakken,” zo betoogde mej. mr. Ph. Luteijn in haar pleidooi, „zou daar vrijbuiter op moeten staan. Misschien komt het door zijn geboorteplaats Den Briel, dat er Watergeuzenbloed door zijn aderen stroomt.”
Zjj verzocht de rechtbank er bij haar vonnis rekening mee te houden, dat verdachte na het ondergaan van zijn straf naar Frankrijk wil, waar hij zich, anders dan in ons land, volkomen thuis voelt.

Uitspraak over veertien dagen.

Legioen eenheden: 1955 - 1962

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen