Van de Wakker, Jacob


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van de Wakker Jacob 27-07-1913, Den Helder Van de Wakker, Jacob Stoker, Grietje

Legioen periode: 1937 - 1942

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1937 - - / - 1942 / - - / -

Biografie


Jeugd

Jacob van de Wakker werd op 27 juli 1913 te Den Helder geboren Jacob van de Wakker en Grietje Stoker.
Zijn vader Jacob van de Wakker is werkzaam bij de Marine.

1937 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1937 nam Jacob van de Wakker, 24 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1942 Terugreis naar Nederland

In 1942 keerde Jacob van de Wakker terug naar Nederland

Op de terugreis naar Nederland werd Jacob van de Wakker, verdacht van spionage, door de Duitse autoriteiten gearresteerd en vervolgens gedwongen in Duitsland te werk gesteld.

1945 Terugkeer naar Nederland

1947 Naturalisatie

In 1947 diende Jacob van de Wakker een naturalisatie verzoek in. Het memorie van toelichting luidde:

Van de Wakker Jacob
12°. Jacob van de Wakker, geboren te Den Helder (Noordholland) 27 Juli 1913, kantoorbediende, wonende te Arnhem, provincie Gelderland.
De in artikel 1 onder 12°. genoemde verzoeker is Nederlander van geboorte.
Hij heeft deze hoedanigheid verloren door in 1937 zonder verlof van Hare Majesteit de Koningin dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Dit dienstverband eindigde in 1942. Op de terugreis naar Nederland werd verzoeker als verdacht van spionnage door de Duitse autoriteiten gearresteerd en vervolgens gedwongen in Duitsland te werk gesteld. Sedert September 1945 is hij weder in Nederland woonachtig.
Verzoeker is werkzaam op het bureau van de schade-enquête commissie te Arnhem.
Hij kan op voldoende wijze in zijn onderhoud voorzien.

Legioen eenheden: 1937 - 1942

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Archief Alkmaar te Alkmaar, Bevolkings­register Bevolkingsregisters Regiogemeenten, Bron: Gezinsbladen, letter W, folio 1-255, Deel:..., Den Helder, archief 77.1.2.029, inventaris­num­mer 1038, Gezinsbladen, letter W, folio 1-255, folio 72