Van den Booren, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
van den Booren Johannes Andreas Hermanus 15-08-1888, Maastricht van den Booren, Johannes Jacobus Paggels, Maria Elisabeth

Legioen periode: 1909 - 1912

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1909 - - / - < 1912 / - - / -

Biografie


Jeugd

Johannes Andreas Hermanus van den Booren werd geboren op 15 augustus 1888 te Maastricht als zoon Johannes Jacobus van den Booren en Maria Elisabeth Paggels.

1908, Huwelijk

Op 26 februari 1908 trouwde hij te Maastricht met Catharina Cornelia Herman.
Op 31 maart 1908 werd te Maastricht hun zoon Cornelis Johannes Jacobus van den Booren geboren.

1909, Franse Vreemdelingenlegioen

In 1909 nam Johannes van Booren dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

MOUL-EL-BACHA (Maroc). – Le Poste-Vigie sur la Moulouya et terrain de combat du 12 Juillet 1910
Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in Marokko 1910
[Coll. NLL. ]

1912

Op 9 oktober 1912 werd hun tweede kind, ook een zoon, geboren Joannes Hubertus Andreas van den Booren.

Deze diende in 1936 een zoek tot naturalisatie in.
De toelichtende memorie luidde:
De verzoeker […] is hier te lande geboren uit ouders van Nederlandsche herkomst. Hij heeft steeds in Nederland gewoond.
Zijn vader heeft in 1909 het Nederlanderschap verloren door zonder Koninklijk verlof in dienst te zijn getreden bij het Fransche vreemdelingenlegioen.
Zijne moeder heeft na echtscheiding [1931] het Nederlanderschap terugbekomen.
Zijn eenige broeder is Nederlander van geboorte. […]

Legioen eenheden: 1909 - 1912

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen