Van den Booren, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van den Booren Johannes Andreas Hermanus 15-08-1888, Maastricht Van den Booren, Joannes Jacobus Paggels, Maria Elisabeth

Legioen periode: 1909 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1909 - - / - - / - - / -

Biografie


Johannes Andreas Hermanus van den Booren werd geboren op op 15 augustus 1888 in Maastricht als zoon van Joannes Jacobus van den Booren en Maria Elisabeth Paggels.
Op 26 februari 1908 trad Johannes van den Booren, 19 jaar oud, werkzaam als magazijnkecht te Maastricht in het huwelijk met de 20 jarige Catharina Cornelia Hermans. Op 31 maart 1908 werd hun eerste kind geboren Cornelis Johannes Jacobus van den Booren.

Vreemdelingenlegioen

In 1909 nam Johannes van den Booren dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen en verloor daardoor zijn Nederlanderschap.

1909 Legionairs van het 2e Regiment Etranger in Ber Rachid in Marokko

Naturalisatie

In 1936 diende de tweede zoon uit zijn huwelijk met Catharine Hermans, Joannes Hubertus Andreas van den Booren, geboren op 9 october 1912 een verzoek tot naturalisatie in:
“De verzoeker, genoemd in artikel 1 onder 1°., is hier te lande geboren uit ouders van Nederlandsche herkomst. Hij heeft steeds in Nederland gewoond. Zijn vader heeft in 1909 het Nederlanderschap verloren door zonder Koninklijk verlof in dienst te zijn getreden bij het Fransche vreemdelingenlegioen. Zijne moeder heeft na echtscheiding het Nederlanderschap terugbekomen. Zijn eenige broeder is Nederlander van geboorte. Hij gevoelt zich Nederlander.”

Legioen eenheden: 1909 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen