Van den Nouwland, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van den Nouwland Willem Franciscus 20-10-1881, Tilburg Van den Nouwland, Livinus Pijnenburg, Elisabeth Anna Maria

Legioen periode: 1904 - 1908

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
16135 29-02-1904 [-] Caen / Frankrijk 30-10-1908 / Passé dans la reserve de l'armeé active [-] / [-]

Biografie


1907 Een brief uit Tonkin

Tonkin den 27 Juni 1907

Zeer beminde Ouders en Broeders
Na lang gewacht te hebben uw een antwoordt te geven op uwen laatste brief die ik van onze Toon ontvangen heb, neem ik de pen op om uw eenige regels te schrijven
veel nieuws weet ik natuurlijk niet want uw wat van dit land te schrijven daar zoudt ik twaalf bladeren van moeten hebben ofschoon het ook niet zooveel bijzonders is maar als Toon wat van Indien verteld dan kunt u het vergelijken want hier zijn ouden kolonialen uit Holland bij ons en die zeggen dat het bijna het zelfden is met dat verschil dat de soldaat er Tienmaal beter is in Indien dan hier en dat geloof ik goed want hier is voor ons maar weinig vreugde te rapen ook dus, kunt uw wel denken als dat ik aardig naar de terugvaart verlang nog 15 maanden
Ouders lief en dan hoop ik wel in te schepen naar Frankrijk terug.
Dierbare Ouders u moet mij een spoedig terugschrijven want hier krijg ik zoo weinig nieuws uit Tilburg en als uw mij schrijft laat dan eens weten of ik kans zou vinden om werk te krijgen in Tilburg als ik terug kom, als uw schrijft moet uw er ook niet zooveel postzegels op doen want dat kost het zelfden als uw naar Frankrijk schrijft een Timber van 12,5 cent.
Ouders lief wat ik uw ook vragen wil als uw soms de Courant nog neemt te huis dan zoudt u mij een groot plaizir doen als uw mij eens een paar Tilburgsche Couranten overzenden dat zouw uw ten hoogste een dubbeltje kosten Adieu Ouders lief en Broeders tot ziens uw altijd toegenegen Zoon en Broeder
Willem

Doet de complimenten aan allen want ik vergeet er zeker op dit oogenblik daar ik de groeten aan zou willen doen

Adieu Willem Uw Zoon

Ik heb mijn papieren gekregen die heeft mij de Consul uit de Haag opgezonden.

Vaart wel Ouders tot ziens.

Doet de groeten aan de familie en zeker Sjef Bertens en de gebroeders Mansnelders [?] en de familie Bertens ook en zegt dat ze het niet kwalijk nemen als dat ik nooit schrijf maar de Franschen Soldaat is zoo arm dat het schande voor de Republique is
Adieu Tot Weerziens
dit is mijn adres
Du soldat
W.v.d.N
Regiment de …. du .. Etranger .. Cie No Mle 16135
a Vietri (Tonkin) Indo-Chine Francaise

Kazerne van het Franse Vreemdelingenlegioen in Viétry Tonkin

Zoals hijzelf in deze brief schreef beleefde Willem van den Nouwland zeker niet veel plezier aan zijn verblijf in het Vreemdelingenlegioen. Vooral het geringe soldij en de verveling, op basis van de vraag naar de Tilburgse kranten, leken hem o.a. parten te spelen. En dat terwijl een stationering in het Verre Oosten binnen het legioen als significant aangenamer dan in Noord Afrika werd gezien.

Jeugd

Willem Franciscus van den Nouwland werd geboren op 20 oktober 1881 in Tilburg als zoon van Livinus van den Nouwland en Elisabeth Anna Maria Pijnenburg [1].

1904 Vreemdelingenlegioen

Op 29 februari 1904, 22 jaar oud, nam Willem van den Nouwland dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen te Caen voor de duur van 5 jaar. Hij werd ingedeeld bij het 1er Regt Etranger en kreeg als Numero Matricule 16135.
Hij kwam bij het korps aan als Soldat 2e class op 7 maart 1904.

Hij was gelegerd van 5 maart 1904 tot 7 mei 1905 in Algerije.
Van 8 mei 1905 tot 9 december 1905 [ geschreven als Xb ] was hij gelegerd op de Poste d. Berguent.

Camp de Berguent
Foto omstreeks 1900
[ Coll. NLL Conv. ]

Van 10 december 1905 tot 31 december werd hij weer gelegerd in Algerije en keerde op 1 januari 1906 weer terug naar Poste de Berguent waar hij verbleef tot 20 oktober 1906.

1906 – 1907 Tonkin


Op 18 november 1906 werd Willem van den Nouwland uitgezonden naar Tonkin.
Het was vanuit de plaats Vietri in Tonkin dat hij op 27 Juni 1907 de brief schreef aan zijn ouders en zijn broers.
Hij rekende erop nog 15 maanden te moeten dienen, formeel tot 29 februari 1909.
Zijn verblijf in Tonkin duurde tot 30 november 1907.

Hij gaat echter eerst naar Algiers (november 1907) (III/2nd RE worden teruggetrokken).
9 maart 1909 komt hij in Tilburg aan.

1907 Naturalisation

Op 8 oktober 1907 verkreeg Willem van den Nouwland, met zijn voornaam op zijn Frans geschreven als Guillaume, de Franse Nationaliteit [2].

1908

Op 30 oktober [8b] 1908 werd Willem van den Nouwland ingedeeld bij de reserve de l’armeé active en op die dag ook uitgeschreven bij het Vreemdelingenlegioen. Hij kreeg een bewijs van goed gedrag mee.

1909

Op 9 maart 1909 kwam Willem van den Nouwland weer terug naar Tilburg.

1912 Huwelijk

Op 26 januari 1912 trouwde Willem van den Nouwland met Louise Alexandrine Augustine Leconte in Lisieux, Calvados, Frankrijk.

1914 Mobilisatie

Op 2 augustus 1914 werd Willem van den Nouwland in het kader van de algemene mobilisatie opgeroepen voor actieve dienst en toegewezen aan het 1er Regt d’Infie Coloniale.
Hij werd bij deze eenheid ingedeeld op 10 augustus 1914.
Op 5 januari 1915 werd hij overgeplaatst naar het 1er Regt de Marche de Campagne.

25 september 1915 Perthes-lès-Hurlus

Soir de Combat Perthes-lès-Hurlus
(Champagne)
24 Septembre 1915

Op 24 september 1915 sneuvelde Willem van den Nouwland aan het Champagne front.
Het dagblad “De Maasbode” van 30 september 1915 berichte destijds over de strijd aldaar als volgt.

Het front der Fransen in Champagne strekte zich, na het bloedig, maar weinig succesvolle winteroffensief op het einde van Februari en het begin van Maart door de Franse troepen geleverd, ongeveer uit van Souain over Perthes les Hurlus en Beauséjour tot Massiges, waar het, zich langs Ville sur Tourbe en meer oostelijk nog ten noorden van Vienne le Chateau aansloot bij het Argonnerfront.
Het nu, volgens de berichten der bondgenoten door de Fransen bezette front wordt door de zwarte lijn aangegeven, die de gemaakte vorderingen duidelijk laat uitkomen.
Een belangrijke verandering is sedert niet meer in het front gekomen. De Fransen hebben, volgens hun communiqué van eergisteren, enkele vorderingen nog gemaakt op de beide vleugels, bij heuvel 183 en bij La Justice, maar veranderingen van betekenis zijn daardoor niet ingetreden en zullen, gelijk te verwachten is, niet intreden voor de artillerie der verbondenen weer een nieuw munitie-succes heeft voorbereid.
Van hun kant zijn ook de Duitsers er niet in geslaagd om iets van het verloren terrein te herwinnen. Dit geven de Duitsche berichten, die overigens over de gevechten in Champagne uiterst vaag en verward zijn, toe.

Het front der Fransen in Champagne
Het kaartje was overgenomen uit de “Times” vandaar ook de lengte eenheid in Miles

Guillaume Franciscus VAN DEN NOUWLAND
Mort pour la France le 25-09-1915 (Souain-Perthes-lès-Hurlus – épine de Vedegrange, 51 – Marne, France

Legioen eenheden: 1904 - 1908

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille Coloniale agrafe Algerie


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Geboorte Bron: boek, Periode: 1881, Tilburg, archief 16, 20 oktober 1881, Geboorteregister 1881, aktenummer 848
[2] Numéro de décret : 4224-1612 Journal Officiel