Van der Blom, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van der Blom Johannes Hendrikus 21-12-1906, Hilversum [-], [-] Van der Blom, Anna Elizabeth

Legioen periode: 1930 - 1936

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1930 [-] [-] / [-] 1936 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Johannes Hendrikus van der Blom werd op 21 december 1906 werd geboren in het Diaconessenhuis te Hilversum als zoon van Anna Elizabeth van der Blom.

Drie jaar na zijn geboorte ging hij naar Arnhem. Het jaar daarop vertrok hij naar Rheden.

27 augustus 1920

Op 17 augustus 1920 kwam hij van Hilversum naar Oostvoorne.
Volgens het bevolkingsregister verbleef hij daar op de Jacobushoeve bij zijn moeder en oom.

1925 Dienstplicht

In 1925 diende Johannes van der Blom als dienstplichtige in het Nederlandse leger.

1930 Volkstelling

In Oostvoorne stond Johannes van der Blom ingeschreven op de gezinskaart van zijn moeder. Met potlood was echter bijgeschreven dat hij no 2, in Rotterdam woonde. Johannes van der Blom werd Ambtshalve uitgeschreven na de volkstelling van 1930.

Aangegeven werd dat hij vertrokken was naar Nice in Frankrijk.

1930 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930 nam Johannes van der Blom, 23 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Op basis van zijn Persoonskaart uit Bevolkingsregister van Rotterdam weten we dat Johannes van der Blom o.a. als legionair in Homs, Syrie gediend heeft.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in Homs Syrië.
(Illustratie)
Originele bijschrift
“30 april 1931 HOMS Syrie REI Le Peloton Elèves-Caporaux présentant les armes”
Waarschijnlijk werd de foto ooit per post verstuurd,
vandaar dat er een kruisje bij een van de mannen geplaatst is, “hier sta ik”.

1936 Terugkeer naar Nederland

In september 1936 keerde Johannes van der Blom terug naar Rotterdam.
Hij ging varen op Nederlandse schepen.

Persoonskaart van Johannes van der Blom gekenmerkt als met rode loper en POL.
Aangegeven is dat hij afkomstig was uit Homs Syrië.

Van 15 februari 1937 tot 7 januari 1938 woonde hij in Hillegersberg. Vandaar vertrok hij naar onbekende bestemming.

Deel van voorzijde persoonskaart van Johannes van der Blom, Hillegersberg,
kenmerkend voor een staatloos persoon de vermelding van Vr voor Vreemdeling in de kolom Nationaliteit.
Deel van achterzijde persoonskaart van Johannes van der Blom, Hillegersberg.
Duidelijk aangegeven “is in Franschen krijgsdienst geweest.
‘VOW’ staat voor Vertrokken Onbekend Waarheen.
Bleek bij controle dat een persoon niet meer woonde op het aangegeven adres dan werd dat genoteerd.

1939 Mobilisatie en mei dagen 1940

In 1939 meldde hij zich bij zijn troepenonderdeel, waarbij hij in 1925 als dienstplichtige had gediend en nam deel aan de krijgsverrichtingen in de Meidagen van 1940.

1940 – 1945

Tijdens de oorlogsjaren voor Johannes van der Blom nadat hem was aangezegd het kustgebied te verlaten, voor een Duitse rederij op de binnenwateren.

1945 Terugkeer naar Nederland

Naturalisatie

In 1948 diende Johannes van der Blom een verzoek tot Naturalisatie in. Zijn Memorie van Toelichting luidde als volgt:

1°. Johannes Hendrikus van der Blom, geboren te Hilversum (Noordholland) 21 December 1906, fabrieksarbeider, wonende te Doetinchem, provincie Gelderland;

De verzoeker, genoemd in artikel 2, onder 1°., is Nederlander van geboorte.
Hij trad in 1930 zonder Koninklijk verlof in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen en verloor dientengevolge zijn Nederlanderschap. Na afloop van zijn dienstverband keerde verzoeker naar Nederland terug.
Na aanvankelijk enige jaren op Nederlandse schepen te hebben gevaren, meldde hij zich in 1939 bij zijn troepenonderdeel, waarbij hij in 1925 als dienstplichtige had gediend en nam deel aan de krijgsverrichtingen in de Meidagen van 1940.
Tijdens de oorlogsjaren heeft hij, nadat hem was aangezegd het kustgebied te verlaten, voor een Duitse rederij op de binnenwateren gevaren; sinds April 1945 is hij wederom duurzaam hier te lande gevestigd. Als sjouwerman bij een ijzerfabriek te Doetinchem heeft hij een broodwinning.

1969 Overlijden

Johannes van der Blom overleed in augustus 1969 en werd in Doetinchem begraven.

Legioen eenheden: 1930 - 1936

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 1320, 1911, Bevolkingsregister, Hillegersberg, aktenummer 702
[2] treekarchief Voorne-Putten te Brielle, Bevolkings­register Gemeente Oostvoorne (1811-1930), Oostvoorne, archief 94, inventaris­num­mer 816, 1900-1920, Bevolkingsregister Oostvoorne, aktenummer 21
[3] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-040, 1880, -, aktenummer 42768
[4] 094-820 Bevolkingsregister Oostvoorne Pagina in bevolkingsregister 9 Toegangsnummer: 094 Gemeente Oostvoorne (1811-1930) Inventarisnummer: 820
[5]