Van der Horst, Petrus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van der Horst Petrus Martinus 10-05-1853, Amsterdam Van der Horst, Hendrik Jan Pollen, Maria

Legioen periode: 1881 - 1885

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1881 [-] [-] / [-] (a) 1885 / [-] [-] / [-]

Biografie


In het Algemeen Handelsblad verscheen op 29 januari 1888 het volgende verslag van een rechtzaak met als beklaagde de ongeveer 40 jaar oude oud-legionair en deelnemer aan de veldtocht in Tonkin, Petrus van der Horst.

Patriottistische afbeelding uit de periode van een Franse Soldaat in Tonkin
[ Detail 1885 chromolithograph celebrating the French conquest in Indochina ]

Een ongelukkig leven is het,
‘t welk de ongeveer 40-jarige Petrus Martinus v. d. Horst tegemoet gaat.
Uit den Nederlandschen dienst met een slecht paspoort ontslagen, heeft hij den moed gehad zich in Frankrijk te laten aanmonsteren bij het vreemden-legioen en als zodanig den veldtocht in Tonkin onder generaal Négrier mede te maken. Daarop is hij ook in Frankrijk getransporteerd, naar Amsterdam teruggekomen, doch daar ziek geworden en in het gasthuis opgenomen. Door den directeur der inrichting werd hem bij zijn heengaan zelf geld gegeven, maar het baatte niet. Hij kon niets verdienen om in zijn onder te voorzien en wegens zwakke borst kon hij ook geen plaatsing krijgen in ons Oost- Indisch leger.
Toen heeft hij, ten einde raad, op 19 Dec. een jas gestolen, die in het Grand-Théatre der heeren v. Lier ergens op een bank lag. Na dat kledingstuk op ‘t Jonas Daniel Meijerplein aan een koopman voor twee kwartjes verkocht en deze verteerd te hebben, ging hij zich zelf bij de politie aangeven als dief en als zwerveling, met verzoek te wc. opgezonden naar ene rijks-werkinrichting.
Als zovele anderen, die voor de rechtbank op dergelijke verzoeken terugkomen, verzekert hij thans ook, liever nog niet te willen opgezonden worden. Hij zal eerst nog eens beproeven of hij zich niet in Frankrijk opnieuw bij het vreemden-legioen kan doen aanwerven, ondanks zijn borstkwaal. Zij zien daar zoo nauw niet, zegt hij. Doch de officier van justitie ziet geen reden voor het terugkomen op ‘t vroeger gedaan verzoek. Er bestaat integendeel alle vrees, dat beklaagde — in vrijheid gelaten — opnieuw, door nood, tot diefstal zou overgaan. En daar Z. E. A. ook het bewijs van den diefstal geleverd acht, vraagt hij veroordeling van beklaagde, tot 3 maanden celstraf en 12 dagen hechtenis met opzending naar een rijkswerkinrichting.
Mr. Lind, den beklaagde als verdediger toegevoegd, blijkt daarentegen het bewijs noch van de diefstal, noch van de landloperij geleverd te vinden en vraagt derhalve vrijspraak op beide punten van aanklacht.

Onderzoek

De naam in combinatie met de geschatte leeftijd geeft twee resultaten. Aangezien de in 1845 in Delft geboren Petrus van der Horst 3 maanden later kwam te overlijden, was het dus vrijwel zeker de op 10 mei 1853 in Amsterdam geboren Petrus Martinus van der Horst.
Dat hij de in het krantenartikel genoemde oud-legionair is, is vrijwel zeker op basis van zijn registratie als beroepsmilitair in militie register van Amsterdam en een registratie in het register van het Binnengasthuis in Amsterdam.

Oktober 1885 Binnengasthuis

In het register van het Binnengasthuis, afdeling: Mannen Zieken van 1885 staat Petrus van der Horst geregistreerd als afkomstig uit Frankrijk. Hij is zonder beroep en ongehuwd.

1873 – 1885

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Petrus van der Horst dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is momenteel niet bekent.
Het moet in de periode tussen 1873 en 1885 zijn geweest.
De veldtocht in Tonkin in het krantenartikel onder leiding van General Négrier was van 1884 tot 1885.

1881 – 1888 Rechtbank Amsterdam

Petrus van der Horst zijn naam komt veelvuldig voor in vonnissen van de rechtbank van Amsterdam en ook in speciale registers van deze stad. Daarin staan verwijzingen naar o.a. Ommerschans de Maatschappij van Weldadigheid.







Legioen eenheden: 1881 - 1885

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land



Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Patiëntenregisters Deel: 2581, Periode: 1885, Amsterdam, archief 5268, inventaris­num­mer 2581, 10 mei 1853, Patiëntenregisters
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4308, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4308, 10 mei 1853, Militieregisters
[3] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 235, 30-01-1851, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1851, aktenummer Reg. 1 fol. 80v
[4] Noord-Hollands Archief, Klapper op veroordeelden Klapper op naam van de veroordeelden, Haarlem, archief 198, inventaris­num­mer 120