Van der Spek, Antonius


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van der Spek Antonius Johannes 17-05-1915, Den Haag Van der Spek, Johannes Hermanus Heer, Louisa Johanna Maria

Legioen periode: 1936 - 1937

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
67582 10-1936 [-] Marseille / Frankrijk > 1937 / [-] [-] / [-]

Biografie


1936 Waarheen Vertrokken: Algiers

Dat was geregistreerd achter dan naam van Antonius Van der Spek op de gezinskaart van Frederik Hendrik Martienus en Louisa Johanna Maria Heer. Frederik Martienus en Louisa Heer waren beiden eerder getrouwd geweest zoals werd vermeld op hun trouwakte van 13 oktober 1915 uit ‘s-Gravenhage. Hij was gescheiden, zij was weduwe. Haar eerst man heette Johannes Hermanus van der Spek en was overleden op 19 november 1914 te ‘s-Gravenhage. Antonius van de Spek werd geboren na het overlijden van zijn vader op 17 mei 1915.
Hij had een oudere broer Johannes Louis Hermanus van der Spek, dat was degene die op 22 november 1928 toen Antonius van der Spek 13 jaar oud was naar Batavia vertrok.

4 januari 1937 Een brief van een verontruste zwager

Op 4 januari 1937 stuurde H. Alter Hemsterhuisstraat 90 in Den Haag een brief aan de Nederlandse Gezant in Parijs.

Exelentie

Ondergetekende stuurt uw deze brief, en hoopt dat uw hem dit niet kwalijk zult nemen. De zaak is n.m. als uw in de gelegenheid ben om dat te doen, zou ik uw eenige inlichtingen willen verzoeken.
Op 19 Aug. j.l. ging mijn a.s. Zwager Anthonius johannes v/d Spek, op zoek naar werk in België, 6 weken later kregen wij een brief uit Marseille van hem dat hij getekend had voor het Legioen. Later +/- 5 weken, een uitvoerig schrijven uit el Hadjar, dat hij geronseld was door een agent uit België, en dat hij ‘t niet kon uit houden, hij zou vluchten.
Nu is dat geleden +/- 8 weken, en hooren wij taal nog teeken. Uw begrijpt dat mijn zuster en zijn moeder doodelijk ongerust zijn, en daarom heb ok de brutalitiet uw deze brief te schrijven (ik hoop dat uw het mij vergeeft) maar het is onze eenige kans ooit nog iets te hooren. Mocht hem (wat God verhoede) een ongeluk overkomen zijn, Wilt U dan zoo goed zijn het mij te melden. Wij zullen u eeuwig dankbaar zijn en hopen op goede tijding, want die onzekerheid is niet om vol te houden.

De betrokken persoon is
Antonius Johannes v/d Spek
bekend onder
Legionair No 67582
1 re: Comp : Instruction
Abis El Hadjar
Algerie

Exelentie bij voorbaat onze hartelijke dank voor wat uw voor ons doet en als het niet kan, Wilt U dan zoo goed zijn om toch even te antwoorden?
Duizend maal dank en in hoopvolle afwachting Uw d.w.d.
H. Alter

20 november 1937 Het antwoord van de Gezant

De “hoopvolle afwachting” zou maar liefst 10 maanden duren. Gezant was destijds Jhr. Dr. J Loudon.

[ Deli courant
11-01-1937 ]


Parijs, 20 November 1937


WeledelGeboren Heer,

Met betrekking tot Uw schrijven dd. 4 Januari j.l heb ik de eer U te berichten dat, ik ondanks herhaalde stappen bij het Fransche Departement van Oorlog, eerst heden bericht heb ontvangen dat Uw zwager Antonius van der Spek zich nog steeds in het Vreemdenlegioen bevindt en wel thans bij de “Compagnie de Sapeurs Pionniers de 2me Régiment Etrangere d’Infanterie” te El Hajeb (Marokko).
Hoewel ik er naar gevraagd had, heb ik tot mijn leedwezen geen verdere bijzonderheden kunnen bekomen.
Aanvaard, WeledelGeboren Heer, de gevoelens mijner bijzondere achting.

De Gezant,

[ Maroc, El Hajeb ,prés Fez, les remparts et le camp. Env. 1940 ]

De zwager H. Alter schreef op 12 november 1937 de Gezant nog een brief met de vraag of de Gezant niet kon helpen Antonius van der Spek uit het Legioen ontslagen te krijgen of in ieder geval zijn diensttijd te verkorten.
De Gezant antwoordde op 1 december 1937 dat dat niet mogelijk was.

[ Einde dossier van de Nederlandse Gezant in Parijs ]De broer van Antonius van der Spek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd.
Johannes Louis Hermanus van der Spek, overleed op 9 oktober 1945 in 314th Gen. Hosp. U.S. Army Manilla

Legioen eenheden: 1936 - 1937

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 REI Compagnie de Sapeurs PionniersLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Overlijden Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 1478, 20-11-1914, Overlijdensakten Den Haag, aktenummer 3386
[2] Loudon