Van der Vuurst, Hendrik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van der Vuurst Hendrik Wilhelmus (a) 1805, Groningen [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1835 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1835 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


1852 Een signalement in het Algemeen politieblad

In het Algemeen politieblad van 1852 verscheen “op last van den eersten comm. van politie te Groningen” op bladzijde 602 onder nummer MXCVI het signalement van Hendrik Wilhelmus van der Vuurst, oud 47 jaren, geboren Groningen.

Onderzoek

Gaande

Legioen eenheden: 1835 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen