Van Doeveren, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Doeveren Cornelis Theodorus 26-12-1932, Rotterdam [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1955 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1955 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Onder de namen van 24 personen in een ontwerp van een Wet tot naturalisatie van 13 juni 1966 bevond zich ook die van de voormalige legionnaire Cornelis van Doeveren.
Hij verloor het Nederlanderschap omdat hij in 1955 dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Het memorie van toelichting luidde als volgt:

Artikel 1. Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

[…]

4 van Doeveren, Cornelis Theodorus, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 26 december 1932, chauffeur, wonende te Parijs (Frankrijk);

De oud-Nederlander Cornelis Theodorus van Doeveren, genoemd onder 4, werd in 1932 te Rotterdam geboren. Hij verloor het Nederlanderschap door zonder daartoe bekomen verlof in 1955 dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen. Adressant woont thans in Frankrijk. Hij werkt als chauffeur.

Initialen: V. D., C. T.

Legioen eenheden: 1955 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] SGD 19651966 0003015 en 3016