Van Haaren, Adrianus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Haaren Adrianus 08-03-1937, Den Helder Van Haaren, Antonius Johannes ,

Legioen periode: 1959 - 1959

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
126788 09-04-1959 - - / - 02-11-1959 / Overleden Algiers / Algerije

Biografie


SOLDATS LA LEGION
Nous soldats de la Legion etrangere
se sont battas narfout en Algerie

Combien sont tobés
braves legionnaires
pour la legion qui est
notre patrie

(uit de in het Legioen gemaakte aantekeningen van Adrianus van Haaren)

Adrianus van Haaren werd op 8 maart 1937 in Den Helder geboren als zoon van Antonius Johannes van Haaren en Nelli Anna van Haaren.

Koninklijke Marine

Adrianus van Haaren bij de Marine in opleiding

Op 17 jarige leeftijd ging hij op 20 april 1954 vrijwillig in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij werd geplaatst aan boord van Hr. Ms. J.v. Heemskerck en ontving daar zijn eerste vakopleiding. Op eigen verzoek werd hij na het verstrijken van zijn proeftijd ontslagen op 2 oktober 1954.

Vreemdelingenlegioen

Op 9 April 1959 nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij doet dit samen met Roel Makken uit Haarlem1.

Brieven aan zijn ouders

Adrianus van Haaren schreef regelmatig brieven aan zijn ouders.
Hij vertelde daarin o.a. over zijn eigen wens om bij de parachutisten te worden ingedeeld.
Later schreef hij dat hij na een selectie hiervoor was afgekeurd en ingedeeld bij de infanterie.

Op 13 september 1959 schreef hij zijn laatste brief aan zijn ouders waaruit dit fragment.

[…]
Er gaan geruchten dat de hele opleiding nog zo’n 4 weken duurt wat ik ook maar hoop en dan zullen we wel ingedeeld worden hier of daar waar ik terecht kom weet ik niet ik hoop dat het meevalt tot nu toe is het maar opleiding geweest maar daarna wordt het menens maar zo lang er leven is is er hoop de infanterie is per slot niet zo gevaarlijk als de parachutisten daar gaan de meesten van om zeep.
Ik ben hier nog de enige Hollander al de anderen zijn weg. De student en de vertegenwoordiger zijn naar het kantoor en Roel [Makken] is ook weg. De student was een prima kerel waar je van op aan kon. Hij gaf me altijd veel weg van wat hij kreeg toegestuurd van zijn moeder want die is steenrijk en woont in Monte Carlo.
Maar ja zo zit je met 8 [?] Hollanders en zo ben je alleen. Ik zal na verloop van tijd wel weer andere ontmoeten.
Ik verheug me nu al op wat pakjes met Kerstmis. Ik zal nog wel een lijstje opsturen van wat ik graag […]

Na zijn basis opleiding werd hij ingedeeld bij het premier régiment étranger.

2 november 1959 Algiers

Op 2 November 1959 om 01:30u overleed Adrianus van Haaren op de Boulevard de Champagne in het 1er Arrondissement van de stad Algiers (Algerije)2. Volgens het Legioen was het overlijden niet veroorzaakt door diens dienst in het Vreemdelingenlegioen3

“Het graf van mijn zoon bezoeken”

Twee en een half jaar later slaagt zijn vader de Marinefacteur A.J. van Haaren uit Vlissingen er met veel moeite in het stoffelijk overschot van zijn zoon naar Nederland te laten overbrengen. De heer A.J. van Haaren kreeg in maart 1960 bekendheid toen hij tweehonderd gulden won in de AVRO-quiz “Een kwartje per seconde” en te kennen gaf dit geld te willen besteden voor een bezoek aan het graf van zijn zoon in Algiers. Vele Nederlanders zonden direct na de quiz bijdragen voor dit doel naar de AVRO, waardoor twaalfhonderd gulden werd bijeengebracht. De Franse ambassade zorgde voor het reisgeld. Het echtpaar Van Haaren bezocht in juli 1961 daarop de plaats Algiers en maakte daar een rouwdienst mee, waarbij o.m. de Nederlandse consul-generaal en verscheidene autoriteiten aanwezig waren. Zes legionairs, vrienden van de overledene, bewezen daar de jonge Van Haaren de laatste militaire eer. Het stoffelijk overschot kwam per trein via Arras naar Vlissingen en werd op het r.k. kerkhof aldaar herbegraven. Het militaire graf werd betaald door het Legioen. In een brief aan het Legioen dat gepubliceerd werd in het maandblad van het Legioen “Kep blanc” bedankt A.J. van Haaren l’Aumonier J. Bigosinski, sergent-chef Burguet en de sergent Van der Bulcke voor hun hulp.

Vader A.J. van Haaren bij het graf van zijn zoon in Vlissingen
Legioen eenheden: 1959 - 1959

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Roel Makken is in 1968 nog bij de ouder van Adrianus van Haaren op bezoek geweest.
[2] Akte van overlijden opgemaakt op 30 December 1959, door Nicolas Loffredo Maire du 1er Arrondissement.
[3] Brief van de Consul-Generaal F.A. Hoefer aan A.J. van Haaren op 10 Juli 1961.
[4] Correspondentie met de Familie van Haaren
[5] Kepi blanc Octobre 1963
[6] Panorama 1962