Van Hoeve, Hendrikus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Hoeve Hendrikus 24-01-1901, Amsterdam Van Hoeve, Hendrikus Van Rijn, Wilhelmina

Legioen periode: 1928 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1928 [-] [-] / [-] 1933 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Hendrikus van Hoeve werd geboren op 24 januari 1901 te Amsterdam als zoon van Hendrikus van Hoeve en Wilhelmina van Rijn.

1921 Dienstplichtig

In het Noord-Hollands Archief te Haarlem treffen we in het Militie Register van 1921 een dienstplichtige aan met dezelfde naam aan, Hendrikus van Hoeve, van beroep grondwerker geregistreerd te Sloten. Zijn geboortedatum en de namen van zijn ouders zijn echter niet vermeld. Op 26 april 1920 werd deze dienstplichtige vrijgesteld vanwege broederdienst. Vrijwel zeker betreft het hier de op 24 januari 1901 geboren Hendrikus van Hoeve.
Hendrikus van Hoeve had een namelijk een oudere broer Dirk. Deze werd op 3 mei 1918 geschikt bevonden voor de dienst en op 6 maart 1919 ingedeeld bij de 2 Comp. Torpedisten.

1928 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1928 nam Hendrikus van Hoeve, 27 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Kantine van het Franse Vreemdelingenlegioen
Illustratie
[ 1930 – 1935 Legionnaire Leutener ]

1933 Terugkeer naar Nederland

In 1933 keerde hij weer naar Nederland terug.
Zeer waarschijnlijk heeft Hendrikus van Hoeve zijn diensttijd van 5 jaar bij het Vreemdelingenlegioen uitgediend.

1937 Huwelijk

Op 1 september 1937 trouwde Hendrikus van Hoeve te Amsterdam met Hendrika Wilhelmia Scholten.

1940 – 1945

1941

In november 1941 maakte Hendrikus van Hoeve, van beroep groentehandelaar, op het Wijkbureau Marnixstraat melding van de diefstal van zijn fiets. Het werd als volgt in Rapportnummer 317 geregistreerd.

Onderduikers

Op de website www.joodsamsterdam.nl, treffen we de volgende informatie over groenteboer Van Hoeve aan:

Leliegracht 58hs groenteboer Van Hoeve

“Op dit adres was de zaak van de groenteboer gevestigd die Miep Gies in de oorlog hielp om de onderduikers in het achterhuis, waaronder de familie Frank, van aardappelen te voorzien.
Hij leverde ze af bij Miep Gies op kantoor.
Hij vermoedde wel dat ze voor onderduikers waren, maar wist niet precies wat en hoe.
Hendrikus (Hendrik) van Hoeve was een betrouwbare man.
Hendrik werd geboren in Amsterdam op 24 januari 1901, hij overleed in Amsterdam op 12 april 1977.
Hij was gehuwd met Hendrika (Riek) Wilhelmina Scholten (Amsterdam, 19 augustus 1912 – Amsterdam, 28 juni 1975) en zij hadden twee kinderen; Stephanus (1938) en Johanna Wilhelmina (1946).
Ook Van Hoeve had onderduikers in zijn huis en dit werd ontdekt.
Daarvoor werd hij op 25 mei 1944 gearresteerd en op transport gezet.
Hendrik kwam in Concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg terecht.
Hij overleefde de oorlog”

Anne Frank

Anne Frank kreeg te horen dat Hendrik van Hoeve gearresteerd was.
Ze schreef in haar dagboek [8]:

‘Iedere dag wat anders, vanochtend is Van Hoeven gepakt, hij had twee Joden in huis. Het is een zware slag voor ons, niet alleen dat die arme Joden weer aan de rand van de afgrond staan, voor v. Hoeven is het vreselijk. De wereld staat hier op z’n kop, de meest fatsoenlijke mensen worden weggestuurd naar concentratiekampen, gevangenissen en eenzame cellen en het uitschot regeert over jong en oud, rijk en arm.’

Advertentie uit 1947

1951 Naturalisatie

In 1951 diende Hendrikus van Hoeve een verzoek tot Naturalisatie in.
Het Memorie van Toelichting luidde:

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid,
aanhef en or.der 2°. en 3°., der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 (Staatsblad No. J 359) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleed aan:

1°.  Hendrikus van Hoeve, geboren te Amsterdam (Noordholland) 24 Januari 1901, aardappelhandelaar, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

In artikel 2, onder 1°., wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Hendrikus van Hoeve.
Hij bezat door geboorte de Nederlandse nationaliteit, doch verloor het Nederlanderschap door in 1928 in vreemde (Franse) krijgsdienst te treden.
Hij verblijft sedert 1933 weder onafgebroken in ons land; is gehuwd met een Nederlandse vrouw en geeft zijn kinderen een Nederlandse opvoeding.
Verzoeker herbergde gedurende de oorlog onderduikers en werd te zamen met deze gearresteerd.
Tot het einde van de oorlog verbleef hij in Duitse kampen.
Verzoeker is aardappelhandelaar en heeft genoegzame inkomsten

Legioen eenheden: 1928 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten Deel: 29, Periode: 1909-1921, Amsterdam, archief 5008, inventaris­num­mer 29, 24 januari 1901, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten
[2] Joods Amsterdam
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Politierapporten 1940-1945 Deel: 6380, Periode: 1929-1950, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 6380, 24 januari 1901, Politierapporten '40-'45
[4] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten Deel: 27, Periode: 1903-1909, Amsterdam, archief 5008, inventaris­num­mer 27, 24 januari 1901, Bevolkingsregisters geannexeerde gemeenten
[5] Militie Register
[6] Militie Register
[7] Dienstplichtige Hendrikus van Hoeve Geslacht Man Gebeurtenis Inschrijving Datum 1921 Gebeurtenisplaats Sloten Documenttype Militairen Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief Plaats instelling Haarlem Collectiegebied Noord-Holland Archief 23 Registratienummer 372 Registratiedatum 1921 Akteplaats Sloten Collectie Militie - Alfabetische registers
[8] Anne Frank - Het Achterhuis. Dagboekbrieven 14 juni 1942 - 1 augustus 1944. Amsterdam, 1947.