Van Hoorne, Pieter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Hoorne Pieter 17-11-1897, Gorinchem -, - -, -

Legioen periode: 1926 - 1926

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 09-02-1926 - - / - 19-03-1926 / Réformé - / Tunesië

Biografie


Pieter van Hoorne werd op 17-11-1897 te Gorinchem geboren.

Militaire dienst

Op 19 Maart 1919, werd Pieter van Hoorne, van beroep bankwerker, als dienstplichtige ingedeeld bij het 18e Regt. Inf. 2B 1C 2 ged. Op 1 januari 1920, werd hij uit dienst ontslagen “met bewijs van ontslag met lichaamsgebreken” zoals vermeldt in het militieregister van Amsterdam.

Vreemdelingenlegioen

In 1926 woonde Pieter van Hoorne bij zijn ouders in Kerkrade. Op 9-2-1926 nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Illustratie
Foto van een Duitse Legionair van het 1er R.E.C. in Tunesie [NLL-Coll.]


Hij werd gelegerd in Salambo (Tunesië), zeer waarschijnlijk was hij ingedeeld bij de cavalerie. Na een medische keuring werd hij wegens een (oudere) aandoening iets meer dan een maand later ontslagen op 19-3-1926.

Spoorloos


Hierna verdwijnt Pieter van Hoorne spoorloos. Mogelijk werd hij gerepatrieerd naar Marseille.
Hij nam nooit meer contact op met de familie. Mogelijk als gevolg van een ernstige ziekte? Vanaf 1954 doet de familie naspeuringen bij ambassades, Rode Kruis etc.
Het vermoeden bestaat dat Pieter van Hoorne kort na zijn ontslag uit het Legioen in Frankrijk overleden is. Verdere informatie over Pieter van Hoorne wordt door de familie zeer op prijs gesteld.

Bronnen
Dank aan familie van Hoorne

Registratie op 17 november 1897
Geregistreerde
• Pieter van Hoorne, geboren op 17 november 1897
Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4425, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4425, 17 november 1897, Militieregisters

Legioen eenheden: 1926 - 1926

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen