Van Koningsbrugge, Bernardus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Koningsbrugge Bernardus 16-02-1916, Rotterdam van Koningsbrugge, Nicolaas Bernardus Anthonie Ruberg, Hendrika Bernardina

Legioen periode: 1937 - 1940

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1937 - - / - 1940 / Uit Duits krijgsgevangenschap - / -

Biografie


Jeugd

Bernardus Wilhelmus van Koningsbrugge werd geboren te Rotterdam op 16 Februari 1916 als zoon van Nicolaas Bernardus Anthonie van Koningsbrugge en Hendrika Bernardina Ruberg.

1937 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1937, 21 jaar oud nam Bernardus van Koningsbrugge dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1940

In 1940 werd Bernardus van Koningsbrugge overgeplaatst van Noord Afrika naar Frankrijk en nam daar in juni deel aan de strijd tegen de invallende Duitse troepen. Hij werd door de Duitsers gevangen genomen en verbleef tot begin 1945 in Duitsland.

Franse krijgsgevangenen 1940

1945 Terugkeer naar Nederland

In mei 1945 keerde Bernardus van Koningsbrugge terug naar Nederland.
Bij het Nederlandse Rode Kruis was navraag gedaan naar Bernardus van Koningsbrugge door Pater van Koningsbrugge, Retraitehuis Seppe.
Als resultaat werd op de kaart bijgeschreven:

21/2 jaar gevangenis straf. Dtsl. vrijgelaten zonder papieren Sept. 44. te Duisburg Radiobaken 2435.

Naturalisatie

In 1948 diende Bernardus van Koningsbrugge een verzoek tot naturalisatie in.
Het memorie van toelichting luidde:

11°. Bemardus Wilhelmus van Koningsbrugge, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 16 Februari 1916, filiaalhouder, wonende te Delft, provincie Zuidholland;
De in artikel 1, onder 11°., genoemde verzoeker, Nederlander van geboorte, heeft de Nederlandse nationaliteit verloren ingevolge het bepaalde bij artikel 7, onder 4°., van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap.
Geboren te Rotterdam ging hij in 1937 naar Frankrijk, waar hij als gevolg van de tijdsomstandigheden dienst nam bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Met dit legioen stak hij in 1940 van Afrika over naar Frankrijk en nam aldaar deel aan de strijd tegen Duitsland.
Hij werd door de Duitsers gevangen genomen en verbleef tot aan de beëindiging van de vijandelijkheden in Duitsland.
In Mei 1945 keerde hij naar ons land terug. Hij heeft zich weder duurzaam hier te lande gevestigd. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd.
Als filiaalhouder heeft hij een broodwinning.

Legioen eenheden: 1937 - 1940

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1916D, 1916, Index op personen op het geboorteregister van Rotterdam, 1916, aktenummer 1686, folio D-013v