Van Kruijssen, Alphonsus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Kruijssen Alphonsus 19-12-1907, Stoppeldijk van Kruijssen, Ludovicus Lansue, Anna Maria

Legioen periode: 1933 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 09-08-1933 [-] [-] / [-] 09-08-1943 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


75 mm Anti Tank geschut
En mai et juin 1942, en Lybie à Bir Hakeim
(Imperial War Museum).

Jeugd

Alphonsus van Kruijssen werd op donderdag 19 december 1907 te Stoppeldijk, Zeeland geboren als zoon van Ludovicus van Kruijssen en Anna Maria Lansue [1].
Alphonsus van Kruijssen volgde 6 jaar Lagere School en daarna 3 jaar de Ambachtsschool te Hulst die hij afronde met een Diploma. Hij werd timmerman van beroep [2].

Militaire dienst

In 1927 op 20 jarige leeftijd werd Alphonsus van Kruijssen opgeroepen voor militaire dienst.
Hij werd ingedeeld bij het 14e Regiment Infanterie te Bergen op Zoom en bereikte de rang van Sergeant [2]

Franse Vreemdelingenlegioen

Zeer waarschijnlijk in Augustus 1933 nam Alphonsus van Kruijssen dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen(a).
Van zijn verdere loopbaan in het Legioen is op dit moment weinig bekent behalve dat hij diende als mitraillist en bij de bediening van een 75 mm anti tank geschut [2].

Nederlandse strijdkrachten

Oktober 1943 bevond Alphonsus van Kruijssen zich in Tunesië, SP 54007, en nam daar contact op met de Nederlandse Consul in Tunis J. Curtelin. In de Franse Taal schreef hij volgende brief, waarin hij aangaf geen verplichtingen meer aan de Franse Regering te hebben en te willen dienen bij de Nederlandse Marine of Landmacht.

26 Oktober 1943 Brief aan Consul Curtelin

Alfonsos Van Kruyssen
S.P.5. S.I. 2010
M.E.F. F.F.F.

Tunis le 26. X. 43.

Mr. I. Curteli Consul des Pays Bas Tunis

Monsieur,

Le soussigné, Alfonsos Van Kruyssen, né le 19 décembre 1907 a Stoppeldyk, department Zeeland, a l’honneur de vous soumettre la demande suivante:

“Dans ma qualité de citoyen Néerlandais je demande d’être incorporé dans une unité de la marine ou armée de terre Néerlandaise.”
Je me trouve actuelement dans l’armée francaise, ayant servi depuis dix ans dans la légion étrangere ; mon contract s’etant termine le 9 Aout 1943, je n’ai pas signé d’autre engament.
Par conséquence je suis libre de tout obligation envers le gouvernement français.
Je vour pris de bien vouloir transmettre cette demande aux autorités competants.

A. Van Kruijssen

Eind 1943 of begin 1944 kwam Alphonsus van Kruijssen in Algiers aan.
Bij welk Krijgsmacht onderdeel Alphonsus van Kruijssen uiteindelijk geplaatst werd niet bekent.

Voetnoten

[a] Schatting op basis aan de tien jaar dienst genoemd in de brief aan Consul Curtelin van 26-10-1943 en de einde contract datum van 09-08-1943 in diezelfde brief.

Curtelin, Jules Emile

ONDERSCHEIDING.

Tijdens zijn verblijf te Tunis heeft minister Deckers den oud-consul der Nederlanden aldaar, den heer J. B. Curtelin, mededeeling gedaan van zijn bevordering tot officier in de orde van Oranje Nassau en hem de versierselen daarvan overhandigd.

[ Algemeen Handelsblad 10-02-1931 ]

Legioen eenheden: 1933 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Wie was wie
[2] Nationaal Archief Den Haag, Formulier B 08-01-1944
[3] Nationaal Archief Den Haag
[4] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Geboorte Stoppeldijk geboorteakten burgerlijke stand, Stoppeldijk, archieftoegang 25, inventaris­num­mer STO-G-1907, 20-01-1907, aktenummer 46