Van Leeuwen, Marinus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Leeuwen Marinus Gerard 08-05-1914, Den Haag Van Leeuwen, Gerard Hillebrand Bruijninck, Maria Elisabeth

Legioen periode: 1935 - 1940

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1935 [-] [-] / [-] 1940 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Marinus Gerard van Leeuwen werd geboren op 8 mei 1914 te Den Haag als zoon van Gerard Hillebrand van Leeuwen en Maria Elisabeth Bruijninck. [1]

Militaire dienst

Marinus was Buitengewoon Dienstplichtig B.D. [1]

1935 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1935 nam hij, 21 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
Periode 1935

1940 Terugkeer naar Nederland

In 1940 keerde Marinus van Leeuwen terug naar Nederland.
Zeer waarschijnlijk had hij zijn contract van vijf jaar bij het Vreemdelingenlegioen uitgediend.

1944 Binnenlandse Strijdkrachten

In 1944 wist hij, met hulp van de illegaliteit, naar het bevrijde gebied uit te wijken, waar hij dienst nam bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

1945 – 1948 Oorlogsvrijwilliger in Nederlands Indië

Van 1945 tot 1948 diende hij als oorlogsvrijwilliger(a) in Indonesië.

1956 Naturalisatie

In 1956 diende Marinus van Leeuwen een verzoek tot naturalisatie in. Het memorie van toelichting was als volgt:

Marinus Gerard van Leeuwen, geboren te ‘s-Gravenhage (Zuidholland) 8 mei 1914, bankwerker, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuidholland;
De staatloze verzoeker Marinus Gerard van Leeuwen, genoemd in artikel 2, onder 3, werd in 1914 te ‘s-Gravenhage geboren en bezat de Nederlandse nationaliteit.
Hij verloor deze door in 1935, na het bereiken van de 21-jarige leeftijd, in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen.
In 1940 keerde hij naar ons land terug.
Omtrent zijn houding in politiek opzicht is niets ongunstigs bekend geworden.
In 1944 wist hij, met hulp van de illegaliteit, naar het bevrijde gebied uit te wijken, waar hij dienst nam bij de Binnenlandse Strijdkrachten.
Van 1945 tot 1948 diende hij als oorlogsvrijwilliger in Indonesië.
Verzoekers vrouw en kinderen bezitten het Nederlanderschap.
Als fabrieksarbeider voorziet verzoeker in hun onderhoud.
Overeenkomstig de ten aanzien van de naturalisatie van oud-legionairs gevolgde gedragslijn wordt verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

(a) Oorlogsvrijwilligers (OVW) hadden zich direct na de bevrijding van Nederland aangemeld om de Japanners uit Nederlands-Indië te verdrijven. Dat was na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 niet meer nodig, maar door de nieuwe situatie die in Indië was ontstaan, werden de oorlogsvrijwilligers toch naar de Oost gestuurd.
De eerste OVW’ers vertrokken in oktober 1945 naar Indië, maar mochten daar van het geallieerde opperbevel, dat na de Japanse capitulatie de kolonie bestuurde, pas in maart 1946 aan land.
De tussentijd brachten zij door op Malakka.
De meeste OVW-bataljons zijn in 1948 teruggekeerd naar Nederland omdat hun diensttijd erop zat.

Legioen eenheden: 1935 - 1940

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsboekhouding, archief 354-01.0734, inventaris­num­mer , 1913, Bevolkingsregister Leeuwen - Leeuwen
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk. Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 836, 19-06-1912, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer 1191