Van Loevesijn, J.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Van Loevesijn Jan Johannes 10-08-1910, Utrecht -, - -, -

Legioen periode: 1936 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
64709 1936 - - / - 01-1943 / Vermist Ousseltia / Tunesië

Biografie


Adres van J. Johan van Loevesijn zoals vermeld op een brief van 8 februari 1940
gericht aan het Consulaat Generaal te Parijs.
Legionaire: van Loevesijn J. Johan Mle 64709 C.H.R. 11eme R.E.Inf Secteur Postal 193

Vreemdelingenlegioen

J. Johan van Loevesijn nam in 1936 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen [1].
Hij maakte in 1940 deel uit van het 11e Regiment Etranger d’Infanterie dat speciaal voor de strijd in Europa was opgericht.
Op 8 februari 1940 schreef hij een brief aan het Consulaat Generaal te Parijs met het verzoek of ze voor hem een “Certificat de Herbergement” te bezorgen bij een Hollandse familie in Parijs. Hij had door verblijf aan het front recht op 10 verlofdagen die hij graag door wou brengen in Parijs.
Johan van Loevesijn overleefde de zware gevechten waaraan het 11 R.E.I. in mei en juni 1940 bij betrokken was en bleef na de wapenstilstand tussen Duitsland en Frankrijk bij het Legioen.

Krijgsgevangen in Tunesië 1943

Franse krijgsgevangenen gefilmt door de Duitse Wochenschau in Januari 1943 [2] 


In een brief van 26 oktober 1943 van de Franse Regering gericht aan de Nederlandse Ambassade in Algiers komt zijn naam weer voor. Hij is een van de Legionairs van Nederlandse herkomst van het 3e Regiment Etranger d’Infanterie die bij de gevechten eind Januari 1943 in Ousseltia Tunesië vermist raakten, men nam aan dat hij als krijgsgevangene was afgevoerd naar Italië.

Wat er verder gebeurt is met J. Johan van Loevesijn is onbekend.

Identificatieonderzoek

Legioen eenheden: 1936 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1939 1940 11 REI
1943 3 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nationaal Archief Den Haag, Brief van 8 Februari 1940 gericht aan het Consulaat Generaal te Parijs
[2] Die Deutsche Wochenschau 1943-01-27 Nachschub für Afrika 15:29