Van Poucke, Paul


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
van Poucke Paul Ernest Leonardus 27-05-1905, Helmond van Poucke, Edumon Johannes Grips, Louise Marie Gertrude

Legioen periode: [-] - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] (a) 1933 / [-] [-] / [-]

Biografie


Naturalisatie 11 juli 1935

Onder de 20 personen die bij wet op 11 juli 1935 de hoedanigheid van Nederlander werd verleend bevond zich ook een voormalig legionnaire van Nederlandse herkomst:

Van Poucke Paul
16°. Paul Ernest Leonardus van Poucke, geb. te Helmond (Noordbrabant) den 27 Mei 1905, zeeman, wonende te ‘s-Gravenhage, provincie Zuidholland;

De in artikel 1 onder 16°. genoemde verzoeker, Nederlander van geboorte, heeft het Nederlanderschap verloren doordat hij in het vreemdelingenlegioen gediend heeft.
Als vrijwilliger heeft hij in het Nederlandsche leger gediend.
Hij is sinds 1933 weder in Nederland woonachtig en zou gaarne dienst nemen bij de koopvaardij of bij de koloniale reserve.

Hij wordt door zijne moeder onderhouden.

Jeugd

Paul Ernest Leonardus van Poucke werd geboren te Helmond op 27 Mei 1905 als zoon van Edumon Johannes van Poucke en Louise Marie Gertrude Grips.

De vader van Paul van Poucke was ambtenaar bij de Staats Spoorwegen, en het gezin verhuisde daardoor waarschijnlijk als gevolg van overplaatsingen enkele keren binnen Nederland naar o.a. Vlissingen en Tilburg.

[ Land en volk 21-02-1905 ]

1927 “roeiwedstrijd der „De Ruijterschool” te Vlissingen”

In Vlissingen ging Paul van Poucke zeer waarschijnlijk naar de Zeevaartschool “De Ruyterschool” aldaar.
De naam P.E.L. van Poucke komt namelijk voor in een uitvoering bericht over een
“roeiwedstrijd der „De Ruijterschool” te Vlissingen” uit de Middelburgsche courant van 31 mei 1927.

Vrijwilliger in het Nederlandsche leger

Volgens het memorie van toelichting van het naturalisatie verzoek zou Paul van Poucke als vrijwilliger in het Nederlandsche leger hebben gediend, in welke periode dat was is tot nu toe niet bekend.

Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen rond 1933
[5]

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Paul van Poucke dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is tot nu toe niet bekend.
Ook niet hoelang hij daarin gediend heeft.
Volgens het memorie van toelichting van het naturalisatie zou hij in 1933 weer terug naar Nederland gekomen zijn.
Een registratie in het bevolkingsregister van Den Haag lijkt er op te wijzen dat dit pas in 1934 was.

1933, overlijden Vader.

Op 7 april 1933 overleed de vader van Paul van Poucke te Zeist.

1934 “Vorige woonplaats Marseille”

Op 6 juni 1934 werd Paul van Poucke ingeschreven als inwoner van Den Haag.
Hij ging wonen bij zijn moeder.
Als zijn vorige woonplaats werd Marseille genoteerd.
Op de voorzijde staat bij “aanmerkingen” ing. V.D. mogelijk een verwijzing naar de Vreemdelingendienst.
Bij zijn Nationaliteit op de achterzijde staat “Ned. gen. wet 13/9-35 1541”

(a) Zijn tweede doopnaam in enkele bronnen ook geschreven als Ernst in plaats van Ernest.
Paul Ernst Leonardus van Poucke

Legioen eenheden: [-] - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, BS Geboorte Registers van geboorteakten, Helmond, archieftoegang 12100, inventaris­num­mer 5054, 27-05-1905, folio 245
[2] Het Utrechts Archief te Utrecht, BS Overlijden Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Utrecht 1903-1942, Zeist, archief 463, inventaris­num­mer 573-01, 08-04-1933, Zeist 1933, aktenummer 91
[3] SGD 1934 1935 0001901
[4] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Haagse bevolkingsregisters, archief 354-01, inventaris­num­mer 1388, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)
[5] GIBBONS, J. The truth about the Legion (1933)