Veen, Roelof


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Veen Roelof Pierre 23-08-1897, Bordeaux, Frankrijk Veen, Fonger Lynch, Maria Louise

Legioen periode: 1914 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
45779 1914 [-] Bordeaux / Frankrijk [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Roelof Veen werd op 23 augustus 1897 geboren te Bordeaux, Frankrijk, als zoon van Fonger Veen en Maria Louise Lynch.

Zijn vader was o.a. wijnhandelaar in Bordeaux.

Franse Vreemdelingenlegioen

Op 16 april 1917 nam Roelof Veen, 19 jaar oud, te Bordeaux, vrijwillig dienst voor de duur van de oorlog. Omdat hij niet de Franse Nationaliteit had werd ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Brief van vader Fonger Veen uit Bordeaux van 16 februari 1944

Middels een brief van zijn vader Fonger Veen, geschreven vanuit Bordeaux op 16 februari 1944, weten we iets meer over de redenen waarom Roelof Veen dienst nam in het Legioen.
De vader begon de brief met een beschrijving van de omstandigheden waarin hij en zijn familieleden op dat moment, in 1944, verkeerden.

[…] Met mijn zoon Roelof en zijn vrouw, geb. Colin, en 2 kleinkinderen woonden wij allen tezamen op
een bezitting, die ik in 1903 gekocht heb in Talence, een aangenaam en groot huis in de voorstad
van Bordeaux. Wij zijn echter in April 1943 uit ons huis verdreven door de Duitsche militairen,
van welke er thans 15 á 20 in wonen.,
Wij hebben toen getracht om iets schappelijks als woning te vinden, doch dat is met al die
bombardementen zoo goed als onmogelijk, zoodat mijn zoon Roelof zich heeft moeten vergenoegen met
een miserabel huisje en ik alleen in een afschuwelijk pension terecht ben gekomen, waar ik met
mijn 89 jaren van kou zit te klappertanden!
Dat is dus verre van een gelukkige ouden dag en aangezien ik het eind van dat alles nog niet in de eerste jaren voorzie, hoop ik maar op een ander eind. Mijn infirmiteiten maken, dat ik niet meer kan wandelen. Bovendien ben ik doof en niet in staat handenarbeid te doen, zoodat ik met lezen en schrijven den tijd moet korten.,
[…]
Roelof, die als zoon van een vreemdeling eerst bij zijn meerderjarigheid zijn nationaliteit kon kiezen, was in 1914 zeventien jaar oud en heeft zich toen als volontair aan la légion étrangère” verbonden.
Hij is toen naar Issoudun gezonden om te worden opgeleid als aspirant, later naar Bayonne om mitrailleur te worden, heeft daarna la croix de guerre” gekregen en heeft gelukkig in dezen tweeden oorlog niet moeten dienen.,

Roelof Veen diende niet daadwerkelijk in het Vreemdelingenlegioen, hij werd direct ingedeeld bij een reguliere Franse eenheid het 57e Regt d’infie a Libourne waar hij diende als “subsistant” [letterlijk resterende].
Op 17 april 1917, een dag nadat hij dienst genomen had, kwam hij bij zijn eenheid aan.
Hij kreeg een opleiding tot “Aspirant” [Vaandrig] en werd daarna ingedeeld bij een andere reguliere Franse Infanterie eenheid, het 83e régiment d’infanterie.
Hij werd commandant van een sectie machine geweren.
Voor een aktie die plaats vond op 16 en 17 oktober 1918 werd hij, onderscheidden met het Croix de guerre.

Section de mitrailleuses


De “citation” werd opgenomen in een gedenkboek van het Lyceum van Bordeaux waar Roelof Veen zeer waarschijnlijk zijn middelbare school onderwijs genoten had.

83e régiment d’infanterie

Croix de guerre avec étoile

Engagé volontaire au 1er rég. étranger, devenu aspirant détaché à un rég. d’infanterie.
Citation à l’ordre du régiment, du … 1918 :
Veen Roelof, aspirant 1re compagnie de mitrailleurs, 83e rég. d’inf. : “Gradé plein de noble ardeur. A toujours su obtenir de ses hommes un effort longtemps soutenu et a fait brillamment intervenir sa section de mitrailleuses pendant les journées des 16 et 17 octobre 1918, permettant ainsi à des éléments d’infanterie de progresser et de faire des prisonniers.”
Signé : Commandant Renard.

Croix de guerre étoile.
Sources : Livre d’Or du lycée de Bordeaux

Huwelijk

Roelof Veen overleefde de oorlog.
Op 21 december 1921 trouwde hij met Marthe Claire Collin, te Bordeaux, Frankrijk.

Legioen eenheden: 1914 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1RE
83RI (Détaché)
57RI (En subsistance)Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de guerre, etoille


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Livre d'Or du lycée de Bordeaux
[2] Veen genootschap
[3] Cote : 1 R 1615 1 Nom : Veen Prénom : Roelof Pierre Date de naissance : 1897-08-24 lieu de naissance : Bordeaux (Gironde, France) bureau de recrutement : Bordeaux