Verdonk, Johan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Verdonk Johan 03-11-1913, Warmeskirchen Duitsland Verdonk, Arnoldus Johannes, Egberdina

Legioen periode: 1931 - 1936

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
35803 11-1931 - Oran / Algerije 11-1936 / Libérable Sidi Bel Abbes / Algerije

Biografie


Jeugd

Johan Verdonk werd geboren op 3 november 1913 te Warmeskirchen, Duitslandsland, als zoon van Arnoldus Verdonk en Egberdina Johannes.

Vreemdelingenlegioen

Johann Verdonk nam eind 1931, net 18 jaar oud, dienst bij het Franse vreemdelingenlegioen. Zijn No Matricule werd 35803. Hij doet dit onder een naam John VERDI.

Buitenlandse Zaken

Het vertrek van de volgens de Nederlandse wet nog minderjarige Johan Verdonk uit Nederland was niet onopgemerkt gebleven en ergens was ook bekent dat hij dienst wou nemen in het Vreemdelingenlegioen. De politie in Apeldoorn nam contact op met het Ministerie van Justitie en deze schakelden het Ministerie van Buitenlandse Zaken in. Deze probeerden Johan Verdonk uit dienst van het Vreemdelingenlegioen ontslagen te krijgen. De Fransen beschouwden echter het dienstverband dat Johan Verdonk voor 5 jaar was aangegaan als rechtsgeldig. Correspondentie over de zaak “Verdonk alias Verdi” ging door tot April 1933, als Verdonk verlaat weten “zich geheel vrijwillig bij het Vreemdelingenlegioen verbonden heeft en dat hij tevreden met zijn tegenwoordige betrekking, geen inmenging van anderen wenscht”.

Johan Verdonk diende volgens contract 5 jaar in het Vreemdelingenlegioen.

Dienstplichtig soldaat met Franse eretekenen

Op 14 november 1936 kwam hij terug uit Frans Marokko.

Door zonder toestemming dienst genomen te hebben in vreemde krijgsdienst is Johan Verdonk statelose geworden. Dit ontsloeg hem echter niet van zijn dienstplicht.

Op 14 mei 1937 werd er een zeldzaam Koninklijk Besluit bekend gemaakt:
“dat aan de dienstplichtig soldaat J. Verdonk van het 22e regiment infanterie vergunning verleend werd tot het dragen op de uniform van de eretekenen van:

  1. la médaille coloniale en
  2. la croix du combatant,
    hem verleent door de Franse Regering.
Medailles zoals verleend aan Johann Verdonk
Links Medaille Coloniale (hier met gesp “Maroc”)
Rechts la Croix du Combatant.

Zeeman, boormeester en verzet

Later nam Johann Verdonk als zeeman deel aan de grote vaart, was hij voor de Bataafse Petroleum Maatschappij werkzaam als boormeester en verbleef veel in het buitenland [1][3].

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij deel aan het verzet en gaf leiding aan een knokploeg in Deventer en omgeving [2][4].

De Knokploeg Johan, kort na de bevrijding gefotografeerd. Achterste rij geheel rechts commandant Johan Verdonk.
[Foto overgenomen uit ‘Deventer 1940 – 1945’ door [4] ].
Legioen eenheden: 1931 - 1936

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille Coloniale agrafe Maroc
Croix du Combatant


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Parenteel van Willem Verdonck
[2] Verzet. Dropping 28 augustus 1944.
[3] New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957
[4] HISTORISCHE VERENIGING DORP DIEPENVEEN EN OMGEVING Nieuwsbrief nr. 25 oktober 2011