Vlekke, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Vlekke Cornelis Frederik 20-06-1911, Rotterdam Vlekke, Petrus Johannes van Selst, Petronella

Legioen periode: 1932 - 1934

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 30-12-1932 [-] [-] / [-] 17-01-1934 / Deserteur [-] / Tunesie

Biografie


Cornelis Frederik Vlekke werd geboren te Rotterdam op 20 juni 1911 als zoon van Petrus Johannes Vlekke en Petronella van Selst [1].

1930 – 1932 Den Haag Alexander Kazerne

Op 21 oktober 1930 verhuisde Cornelis Vlekke, 18 jaar oud, naar de Alexanderkazerne te Den Haag.
De Alexanderkazerne was van 1844 tot 1971 een kazerne in Den Haag gelegen aan de Laan Copes van Cattenburgh, gebouwd voor de cavalerie.
Het is waarschijnlijk dat Cornelis Vlekke vrijwillig dienst had genomen in het Nederlandse leger bij de Cavalerie.
Op 6 september 1932 vertrok Cornelis Vlekke naar Rotterdam.

Detail van de Persoonskaart van Cornelis Vlekke [3]

Nog op diezelfde dag werd Cornelis Vlekke in Rotterdam geregistreerd.

1932 Franse Vreemdelingenlegioen

Detail van de Persoonskaart van Cornelis Vlekke [4]

Op 30 december 1932 nam Cornelis Vlekke dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1934 Desertie Tunis

Zeer waarschijnlijk omdat hij in Nederland al dienst had gedaan bij de Cavalerie werd Cornelis Vlekke bij het Vreemdelingenlegioen ook ingedeeld bij Cavalerie.
De plaats waar hij deserteerde, Tunis, wijst hier op
In Tunesië was namelijk de Cavalerie eenheid van het Vreemdelingenlegioen gelegerd.

Machinegeweer eenheid van het Regiment Cavalerie van het Franse Vreemdelingenlegioen
Januari 1934
“Le 2me Groupe de Mitrailleuses”
[ Coll. NLL. Conv. Coert [4] ]


1934 Terugkeer naar Nederland

In 1934 keerde Cornelis Vlekke naar Nederland terug.

Huwelijk

Op 19 februari 1936 trouwde Cornelis Vlekke te Rotterdam met Elisabeth Verweij.

1941 Duitsland

Advertentie van Cornelis Vlekke in het Rotterdamsch nieuwsblad van 31-07-1941

1943 Echtscheiding

In de Nederlandsche staatscourant van 25-11-1943 werd de echtscheiding van Cornelis Vlekke en Elizabeth Verweij bekent gemaakt: Verweij, Elizabeth, gesch. van C. F. Vlekke

Naturalisatie

In 1955 diende Cornelis Vlekke een verzoek tot Naturalisatie in. Het Memorie van Toelichting luidde als volgt:

De staatloze verzoeker Cornelis Frederik Vlekke, genoemd in artikel 2, onder 4, was Nederlander van geboorte, doch verloor zijn Nederlanderschap door in 1932, na meerderjarig te zijn geworden, dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
In januari 1934 vluchtte hij naar Nederland en vestigde zich weder hier.
Verzoeker werd in 1941 in Duitsland tewerkgesteld, leerde aldaar zijn tegenwoordige echtgenote kennen, en bleef ook na de oorlog in Duitsland wonen.
Verzoeker voorziet als chauffeur in het onderhoud van zich en de zijnen.
Er is geen aanleiding te veronderstellen, dat hij zich in de toekomst niet als een goede Nederlander zou gedragen.

Legioen eenheden: 1932 - 1934

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RECLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, BS Geboorte Burgerlijke Stand Rotterdam, geboorteakten, Rotterdam, archief 999-01, inventaris­num­mer 1911G, 1911, Nadere toegang op het geboorteregister van de gemeente Rotterdam, aktenummer 1911.6213, folio g181v
[2] SGD_19551956_0001585
[3] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Vlaanderen - Vlekkert, archief 354-01.1297, inventaris­num­mer
[4] 1er Régiment Étranger de Cavalerie Sousse et Sidi el Hani, Janvier 1934 H.Tourte & M. Petitin Editeurs-Photographes Levallois-Paris