Von Dentzsch, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Von Dentzsch Johannes Adrianus 03-01-1814, Herwijnen Von Dentzsch, Johannes Christiaan Exalto, Pieternella

Legioen periode: 1836 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
1191 21-08-1836 [-] Lille / Frankrijk [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Johannes Adrianus von Dentzsch werd geboren te Herwijnen op 3 januari 1814 als zoon van Johannes Christiaan von Dentzsch en Pieternella Exalto.

Opmerking: in [2] als Johannis Adrianus Dentschze, geboren op 3 januari 1814 te Herwijnen (Lingewaal) zoon van Johannis Christianus Dentschze, 38 jaar oud, capitein 3e bataillon artillerie en Pieternella Exalto.

Militaire Dienst

Volgens [1] was Johannes von Dentzsch voorafgaande aan zijn in dienst treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen , reeds, in Nederland (?), als militair actief geweest.

Frans Vreemdelingenlegioen

Johannes von Dentzsch melde zich op 21 augustus 1836, 22 jaar oud te Lille als ex-militair voor het Vreemdelingen Legioen en werd geregistreerd met legernr. 1191.
Hij engageerde zich vrijwillig voor drie jaren.

Geregistreerd werden de volgende uiterlijke persoonskenmerken
lang 1,68 m, ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, haviks neus, gewone mond, ronde
kin, haar en wenkbrauwen blond.

Hij kwam aan bij zijn onderdeel op 22 september 1836 als fuselier.
Op 21 juni 1837 werd hij bevorderd tot corporaal
Op 27 juli 1839 weer fuselier.

De achtergrond van het teruggesteld worden tot fuselier één
maand voor demobilisatie heeft er vermoedelijk mee te maken dat hij bij reengageren weer als fuselier moest beginnen


Eenheden

Johannes von Dentzsch diende bij de volgende eenheden.

1e bat. 4e cie en 3e cie,
2e bat. 6e cie. en
3e bat. 6e cie


Campagnes

Afrika 1837, 1838 en 1839.

Krijgsraad

Johannes von Dentzsch moest verschijnen voor de krijgsraad op 14 september 1837.
Hij werd verdacht van verduistering van gelden die hem door manschappen van zijn eskadron zouden zijn
toevertrouwd als lening.
Hij werd vrijgesproken door de vaste krijgsraad van het Korps 30 september 1837

Legioen eenheden: 1836 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Von Dentzsch
[2] Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Herwijnen, archief 207, inventaris­num­mer 4160, 04-01-1814, Herwijnen, aktenummer 1
[3] Chateau de Vincennes doss. 34 Yx 5235