W., G.J.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
W. G.J. (a) 1927, [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Een veelbewogen leven

Voordat hij dienst genomen had bij het Franse Vreemdelingenlegioen was G.J. W. al eerder in vreemde krijgsdienst geweest bij de “Kriegsmarine” en de “SS”.

Propaganda voor de Waffen SS.
Leidsch dagblad 13-02-1942

Bij de “Kriegsmarine” zou hij al op 15 jarige leeftijd door zijn vader zijn ingelijfd.
Op 6 juni 1961 stond hij voor de Maastrichtse Rechtbank terecht wegens diefstal.
Het “Limburgsch dagblad” berichtte er een dag later als volgt over:

Door geldgebrek tot inbraak gekomen
Inbreker had veelbewogen leven achter de rug
Diefstal uit school te Sittard


MAASTRICHT, 6 juni (Eigen corr.)
Voor de Maastrichtse Rechtbank stond dinsdag terecht de 34-jarige G. J. W., stoker van beroep en wonende te Sittard, waar hij tot voor kort met een kampeerwagen stond. De man leidde ’n eenzaam leven en hij was in maart in geldverlegenheid in verband met de afbetaling van deze woonwagen.
Daarom was hij er inde nacht van 16 – 17 maart op uitgetrokken om een diefstal te plegen; het toeval leidde hem naar de huishoudschool te Sittard, waar hij aanvankelijk had geprobeerd via een regenton binnen te klimmen. Toen dat niet lukte heeft hij ergens anders aan het gebouw een ruit ingeslagen en daarna heeft hij in de klassen en kamers van de school geroofd wat hem voor de hand kwam; schaar, geld, damespolshorloges, dames portemonnaies met kleine geldbedragen, pakjes sigaretten en ander rookgerei, busjes melk, een kookworst en een aktetas, waarin hij al het gestolene opborg en meenam.
De verdachte bekende ter zitting al het ten laste gelegde.

De president der zitting, mr. W. Berger, wees verdachte erop, dat dit toch niet de manier was om op de goede weg te geraken. Verdachte heeft uit het verleden nog al het een en ander op zijn kerfstok.
Na de oorlog was de man, naar hij op vragen van de president erkende, naar het Vreemdelingenlegioen gegaan en daar had hij het alleszins naar zijn zin.
Hij had er de rang van sergeant gehaald en hij vond het jammer, dat hij daar niet gebleven was!
Er waren psychiatrische en voorlichtingsrapporten over verdachte en die, waren echt niet ongunstig.
De Officier van Justitie, mr. W. Moors, , achtte het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.
In de rapporten wordt een dringend beroep gedaan om verdachte onder toezicht te houden en daaraan gevolg gevende vroeg mr Moors negen maanden, waarvan drie maanden voorw. met twee jaar proeftijd en toezicht van de Reclassering.
De verdediger, mr. M. Moszkovic Maastricht, wees erop, dat verdachte al op jeugdige leeftijd op een verkeerd spoor kwam: op 15 jarige leeftijd werd hij door zijn vader bij de Kriegsmarine ingelijfd en later kwam hij, gelijk zijn vader, ook nog bij de SS.
Dat allemaal heeft niet bijgedragen tot een rustige en onbezorgde jeugd.
Verdachte had nog een zekere levenshumor, toen hij vertelde, dat hij om een ruzie met zijn moeder overeen bord soep weggelopen was en toen bestrijder van rebellen in Afrika was geworden!
De raadsman bepleitte een zo kort mogelijke onvoorwaardelijke straf.
Dinsdag 20 juni uitspraak.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen