Wijnhold, Aldert


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Wijnhold Aldert (a) 1926, (a) Groningen -, - -, -

Legioen periode: 1952 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1952 - - / - - / - - / -

Biografie


Aldert Wijnhold was een Nederlandse oud-legionair waaraan in het Nieuwsblad van het Noorden van 30 oktober 1956 op pagina 3 een uitvoerig artikel werd gewijd.
Het betrof nu eens een keer niet een artikel over een deserteur uit het Vreemdelingenlegioen, zoals die in die tijd veelvuldig verschenen, maar vanwege het feit dat Aldert Wijnhold een dapperheidsonderscheiding kreeg uitgereikt.

Croix de Guerre T.O.E.
avec Palme

Het Nieuwsblad van het Noorden berichtte destijds als volgt:

Een Groninger streed bij Dien Bien Phoe
En werd met Croix de Guerre onderscheiden

De Franse consul in Groningen, de heer F. E. Botma heeft hedenmorgen op de kantoren van het consulaat aan de Winschoterkade alhier een onderscheiding uitgereikt aan de dertigjarige Groninger Aldert Wijnhold, die als legionair bij Dien Boen Phoe (Vietnam) heeft gestreden en daar met het Croix de Guerre, de militaire medaille voor de dapperen. Is vereerd.
De heer Botma speldde hem het oorlogskruis met de palmen op en overhandigde tevens de bijbehorende bescheiden, een sobere plechtigheid, welke eerst heden kon plaats vinden, doordat Wijnhold na zijn terugkeer in Nederland, in januari 1955, op de coaster Gracia als kok is gaan varen. Dat was voor hem niet vreemd, want hij komt uit een schippersfamilie. Zijn ouders, wonende in Hamburg, hadden zelf een tjalk, maar toen zijn vader verdronk, heeft zijn moeder het schip aan een Duitser verhuurd en er, nadien, nooit meer iets, ook niet in financiële zin, van gehoord. Aldert is daarna als matroos gaan varen, maar nam, toen hij in 1952 werd afgekeurd, dienst in het Vreemdelingenlegioen. De opleiding te Sidi Bel Abbes was zwaar, maar de geest goed, ondanks het feit, dat er naast de 20—25 Nederlanders tal van andere nationaliteiten waren, voornamelijk wel Duitsers, Italianen en Spanjaarden. Na een training van zes maanden kwam Wijnhold in garnizoen te Fulu in Noord-Vietnam, waar hij deelnam aan kleinere acties, meer van politionele aard.

Gedropt

Op 26 april 1954 werd hij ‘s nachts als vrijwilliger boven Dien Bien Phoe gedropt — de eerste en enige keer, dat hij parachuteerde — kwam in een riviertje terecht en daarna in het fort. Daar zag hij ook Généviève, de „heldin van Dien Bien Phoe”, maar is niet meer door haar verpleegd, hoewel hij een dag voor de overgave gewond werd aan zijn hand tijdens een nachtelijke expeditie. Tevoren heeft Wijnhold aan tal van andere acties deelgenomen tegen een vijand, welke zelfs vrouwenbataljons en een Europees bataljon — „het ergste van alles” — in het vuur bracht.

Zijn optreden is in een door president Coly en minister-president Mollet ondertekende verklaring zeer dapper, zijn houding in de strijd schitterend, en een voorbeeld voor anderen, hij zelf kalm en dapper genoemd.

Na zijn gevangenneming heeft hij met de andere gevangenen een monstrueuze tocht moeten maken van 700 km marcheren. Eten was er niet, verpleging evenmin en de laatste dagen kon niet meer dan 4—5 km per dag gemaakt worden. De ontberingen waren zo groot, dat in het kamp daarna nog gemiddeld twee man per dag stierven.
In Taibring is Wijnhold, die nu bij zijn zuster in de Radijsstraat woont, zolang de Gracia repareert in Grouw, uitgewisseld en via Saigon, Oran en Marseille naar huis gegaan.

Niet de enige Nederlander die de hel van Dien Bien Phoe in 1954 heeft overleefd

Negen jaar later verscheen er in het Nieuwsblad van het Noorden maar ook in de Telegraaf een artikel over de Nederlandse oud-legionair Josephus Boll. Daarin werd vermeld dat Josephus Boll wellicht de enige Nederlander zou zijn die de hel van Dien Bien Phoe in 1954 had overleefd.

Hierop reageerde een neef van Aldert Wijnhold. Albert Wijnhold was inmiddels overleden. Geschreven werd:

“De 39-jarige Josephus Boll uit Amsterdam is niet de enige Nederlander die de hel van Dien Bien Phoe in 1954 heeft overleefd. Naar aanleiding van een artikel onlangs in onze krant, waarin stond dat hij dit wellicht wèl geweest is, schreef neef van de inmiddels overleden Groninger Aldert Wijnhold, dat zijn oom eveneens als legionair bij Dien Bien Phoe heeft gevochten en het ook het leven heeft afgebracht. […]”

Legioen eenheden: 1952 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de Guerre T.O.E. avec Palme 30-10-1956


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Nieuwsblad van het Noorden, 30-10-1956
[2] Nieuwsblad van het Noorden, 24-08-1965