Withuis, Gerrit


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Withuis Gerrit Antonie 01-03-1909, Amsterdam Withuis, Gerrit Antonie Withuis Bosker, Aagje

Legioen periode: 1931 - -

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1931 - - / - - / - - / -

Biografie


Jeugd

Gerrit Antonie Withuis werd geboren te Amsterdam op 1 maart 1909 als zoon van Gerrit Antonie Withuis en Aagje Bosker.

1928 Dienstplicht

Op 8 mei 1928 werd hij geschikt bevonden voor militaire dienst.
Op 26 maart 1929 kwam hij op bij de Zeemacht 1e plog of ploeg.
Op 26 oktober 1929 ging hij met groot verlof.

1931 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1931, 22 jaar oud, nam Gerrit Withuis dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1939 Mobilisatie

Mogelijk werd Gerrit Withuis in 1939 gemobiliseerd.

1940 Opbouwdienst

Op 15 juli 1940 is in het militie register ingeschreven dat hij met groot verlof ging.
Verder staat vermeldt dat hij geplaatst werd bij de Opbouwdienst te ‘s Gravenhagen op 16 september 1940. Daar bij vermeldt No 25.

De Nederlandse Opbouwdienst (N.O.D.) werd op 15 juli 1940 door de toenmalige, door de Duitsers aangestuurde, overheid opgericht. Het betrof een overgangsorganisatie ter ontmanteling van het Nederlandse leger in bezettings- en/of crisistijd. De genoemde dienst moest een verdere stijging van het werkloosheidspercentage, te weten het uitvloeisel van de ontslagen binnen defensie – voorkomen. Het beleid was een voortzetting van een eerder werkverschaffingsbeleid.
In een brief van 1 oktober 1940 werd door de Duitse Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart het einde van de Opbouwdienst aangekondigd. Dit hield in de terugbrenging van de personeelssterkte van de Opbouwdienst naar 20 000 man. Dit getal van 20 000 man zouden worden gevormd door ± 1000 officieren (inclusie vaandrigs en kornets), ± 2000 onderofficieren en ± 17000 korporaals en manschappen. Voor de overigen zou een ontslag gaan gelden.
Men dacht deze te kunnen onderbrengen bij de Dienst Luchtbescherming ± 10 000 man, bij Politie en Brandweer ± 1 500 man, bij de Organisation Todt ± 5 000 man en bij de SS Standarte Westland ± 200 officieren, ± 500 onderofficieren en ± 3 000 manschappen.
De opsteller(s) van deze aantallen suggereerde(n) voorts dat een, nog niet genoemd, aantal mannen ter ‘Kolonisatie in Frankrijk’ kon worden tewerkgesteld.
Als Nederlandsche Arbeidsdienst vloeide op 15 oktober 1940 de Nederlandse Opbouwdienst met de eerstgenoemde dienst samen.

1940 Politierapport, spoorloos

Op woensdag 3 oktober 1940, verzocht Hendrika Hogendijk echtgenote van Withuis, om opsporing van de verblijfplaats van haar man, Gerrit Antonie Withuis van beroep, scheepskok. Sinds half april was hij spoorloos. Een ongeluk werd niet gevreesd. De opsporing werd gevraagd in verband met steun aanvraag.

1945 Rode Kruis

In het archief van vermiste personen van het Rode Kruis bevindt zich een “geïnterneerde burger” kaart van Gerrit Withuis. Daarop is aangegeven dat hij op 13 augustus 1945 teruggekeerde uit Spandau Berlijn.

Naturalisatie

In 1968 diende Gerrit Withuis een verzoek tot naturalisatie in. Zijn zeer summiere memorie van toelichting luidde:

20 Withuis, Gerrit Antonie, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 1 maart 1909, kok, wonende te Middelburg, provincie Zeeland.
de onder 18 en 20 genoemden verloren het Nederlanderschap door onderscheidenlijk in 1958 en 1931 zonder daartoe bekomen verlof dienst te nemen bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Legioen eenheden: 1931 - -

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4473, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4473, 1 maart 1909, Militieregisters
[2] Opbouwdienst