N.D.V.N.

Twee militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea
[ NIMH Object nr. 2155_502274 ]

Legionairs bij het Nederlands Detachement Verenigde Naties

Op 15 oktober 1950 werd het Nederlandse Detachement Verenigde Naties officieel opgericht en op 26 oktober 1950 vertrok de eerste lichting van 636 man vanuit de haven van Rotterdam per boot naar Korea. Deze eerste lichting kwam een maand later in Pusan in Zuid-Korea aan en kon meteen aan de slag. Het werd ingedeeld bij de Amerikaanse 2de Divisie Infanterie (‘Indian Heads’).
Van de eerste lichting zouden in totaal 56 militairen sneuvelen en 150 gewond raken, onder andere tijdens de slagen bij Hoengsong en heuvel 325 in maart 1951.
Regelmatig vertrokken na de eerste lichting nog meer militairen vanuit Nederland naar Korea om het Nederlandse detachement aan te vullen en af te lossen.
In totaal zijn er in de periode 1950 tot 1954 in totaal 3418 Nederlandse militairen naar Korea uitgezonden geweest. Daarnaast zijn ook 1896 mariniers bij de oorlog betrokken geweest.
Het aantal zieken en gewonden onder de Nederlandse bijdrage bedroeg 645.
120 Nederlandse militairen sneuvelden; 116 van hen liggen begraven op het VN oorlogskerkhof even buiten Pusan in Zuid-Korea.
Drie leden van het Nederlandse Detachement zijn nog altijd vermist.

Van het Vreemdelingenlegioen naar Korea

Naar Korea werden geen dienstplichtigen, maar alleen vrijwilligers gestuurd. Onder deze vrijwilligers bevonden zich ook een aantal mannen die daarvoor in het Franse Vreemdelingenlegioen hadden gediend.

Van Korea naar het Vreemdelingenlegioen

Een aantal Korea gangers konden na terugkomst in Nederland hun plek in de maatschappij niet meer vinden. Enkele van hen besloten uiteindelijk dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen.


Lijst Legionairs en N.D.V.N

Achternaam Voornamen Geboorte datum Geboorte plaats Legioen periode
De Vries Cornelis Ubel 03-10-1930 Oldekerk 1958-1960
Enninga Jan [-] [-] [-]-[-]
Kardurk Hermanus Hubertus Johannes 16-02-1908 Roermond 1927-1946
Klaasen Petrus J. [-] Nijmegen [-]-[-]
Montijn Jan 13-11-1924 Oudewater 1945-1945
Niezen (a) Jan (a) 04-09-1932 Arnhem [-]-[-]
Van den Brink Arend 16-07-1927 Apeldoorn 1957-1958
Van der Hammen Pieter Jacobus 21-04-1930 Den Haag 1957-1962
Wijnberg Onne 13-08-1934 Amsterdam 1954-[-]

“Werving volgens dezelfde methoden die ook door het Franse Vreemdelingenlegioen worden gebruikt”

Een opmerkelijk statement over de werving van vrijwilligers voor de strijd in Korea.
Dit als deel van een bericht over een jonge reserve-officier van gezondheid die eiste gerepatrieerd te worden zoals verschenen in het dagblad “De Waarheid” van 16 september 1952″.

Korea-dokter wil terug

Proces tegen de Staat

DEN HAAG, 15 September. — Een jonge reserve-officier van gezondheid, die op 17 October van het vorige jaar vrijwillig naar Korea ging, heeft de Staat der Nederlanden in kort geding voor de Haagse Rechtbank laten dagvaarden omdat hij nog niet is gerepatrieerd.

Hij eist een dwangsom van ƒ 10.000.— voor elke dag na 30 September, dat hij in Korea zal vertoeven.

Voor zijn vertrek had de arts afspraken gemaakt voor het overnemen van een praktijk per 1 November. Hij kreeg een speciale bonus voor derving van zijn particuliere inkomsten en zou dus boven-Jan terugkeren. Nu echter nog steeds geen aflosser voor de arts is gevonden, zal hij tot minstens 16 October a.s. moeten blijven.

Ook de werving van soldaten voor het Amerikaanse front in Korea blijft weinig succesvol verlopen. Men past hierbij thans dezelfde methoden toe, die ook door het Franse Vreemdelingenlegioen worden gebruikt.
Militairen, die voor een of ander vergrijp voor de Krijgsraad moeten verschijnen, wordt kwijtschelding van alle straffen in het vooruitzicht gesteld als zij zich melden voor Korea.