Beekmans, Lambertus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Beekmans Lambertus Wouterus 20-03-1911, Hedikhuizen Beekmans, Johannes Heijmans, Catharina

Legioen periode: 1933 - 1933

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
191bis, classe 1932, Lille 04-04-1933 Bureau de Recrutement de Lille Lille / Frankrijk 05-07-1933 / Reforme No. 2 Lille / Frankrijk

Biografie


Rekruten van Franse Vreemdelingenlegioen op weg naar Algerije.

1933, drie maanden in het Vreemdelingenlegioen


Lambertus Beekmans, 22 jaar oud, meldde zich op Zaterdag 4 maart 1933 bij het recruteringsbureau in Lille, Noord-Frankrijk. Hij nam hier vrijwillig dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Een paar jaar eerder had Lambertus Beekmans voor het eerst het ouderlijk huis verlaten.
Van beroep was hij net zoals zijn vader metselaar.
Slechts 3 maanden later moest Bart Beekmans het Legioen alweer verlaten, hij werd afgekeurd voor dienst, reforme No 2.


Op 24 juli 1933 [Mogelijk ook pas 1935, FJ] ontving hij een ‘certificat de position militaire’ met de volgende tekst:

BUREAU DE RECRUTEMENT DE LILLE
CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE
Modele No 10 Instron Melle du 8 juin 1911

Le Commandant du Bureau de Recrutement de Lille, certifie que Beckmans Lambertus né le 20-3-1911 a Hedikhuizen (Hollande) de la Subdivision de Lille, classe 1932 inscrit au registre matricule sous le no 191bis a satisfait jusqu’a ce jour aux obligations de sa classe de mobilisation et a accompli les services suivant: a été present sous les drapeaux, comme engage volontaire a Lille au titre de la Legion etrangere du 4-4-1933 au 5-7-1933 date de la reforme no 2.
A Lille, le 24 juillet 1935
Le Colonel FONTAINE, Ct le Bureau de Recrutement.

Algerije of Tunesië

Ondanks zijn korte verblijf in het Legioen had Lambertus Beekmans in deze periode, zeker voor die tijd, behoorlijk wat af moeten reizen. De rekruten verbleven meestal niet lang bij het rekruteringsbureau maar werden binnen enkele dagen naar het depot van het Vreemdelingenlegioen in Marseille gestuurd.
Als voorbeeld, de uit Valkenbrug afkomstige Ernst Lamberty die op 4 September 1935 ,eveneens dienst nam in Lille, stond na een week al in Marseille gereed om ingescheept te worden naar Oran (Algerije) waarna hij 4 dagen later bij het hoofdkwartier van het Legioen in Sidi Bel Abbes aankwam, vandaaruit ging het binnen enkele dagen verder naar één van de instructie centra voor de basis opleiding.
Zeer waarschijnlijk had ook Lambertus Beekmans deze weg afgelegd.
Een ander optie is dat Bart Beekmans in Marseille ingedeeld was bij de Cavalerie waarvan de opleiding direct bij de eenheid in Tunesië plaatsvond.
Aan te nemen is dat Bart Beekmans ,tijdens zijn opleiding of ziek of gewond is geraakt, waardoor hij voor dienst ongeschikt werd bevonden. Hiervoor heeft hij voor een commissie moeten verschijnen.
De afgekeurde legionnaire werd dan terug gezonden naar Marseille en moest zich vervolgens melden bij het oorspronkelijke recruteringsdepot, van waaruit hij dan een treinkaartje terug naar de grens kreeg.


Jeugd

Lambertus Wouterus Beekmans werd op 20 maart 1911 in Hedikhuizen geboren als zoon van Johannes Beekmans en Catharina Heijmans [1].


1937, vrijwilliger in de Spaanse Burgeroorlog

Begin februari 1937 meldde Lambertus Beekmans zich bij de 11de Internationale Brigade (1ste bataljon).
Na minder dan twee weken werd hij naar het front gedirigeerd. In het begin stond hij daar bekend als een goede en gedisciplineerde soldaat.

Desertie

In de Gustav-liste, een communistische lijst van alle Spanjestrijders, met beoordeling van hun gesteldheid en houding ten opzichte van het communisme, staat echter genoteerd dat hij vanaf april
“zeer ongedisciplineerd en opstandig” was.
Zijn aanwezigheid zou verstorend werken voor zijn kameraden en Lambertus Beekmans kon het blijkbaar niet nalaten anderen op te roepen te deserteren.
Zelf zou hij tot drie keer toe zijn gedeserteerd, maar telkens werd hij weer opgepakt.

Brunete juli 1937
[2]

In de nasleep van de slag bij Brunete juli 1937 poogde Lambertus Beekmans opnieuw te deserteren.
De Gustav-liste meldt dat hij zelfs zijn geweer onklaar had gemaakt voordat hij deserteerde van het front.
Een provisionele communistische krijgsraad veroordeelde hem tot de dood.
Wanneer en waar precies de standrechtelijke executie plaatsvond kon tot nu toe niet met zekerheid worden vastgesteld.

Dank

Met dan aan Sander van Bladel en Bert Meijs

Legioen eenheden: 1933 - 1933

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Spaanse Burgeroorlog


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen