Benner, Karel


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Benner Karel Willem 01-02-1920, Rotterdam Benner, Karel Willem Izelaar, Neeltje

Legioen periode: [-] - 1947

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] 1947 / Desertie Batavia / Nederlands Indie

Biografie


Vier „Legionnaires” springen over boord
Opgepikt en naar Batavia gebracht

Op 5 januari 1948 berichtte o.a. het Dagblad “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad” als volgt over de desertie van vier “Legionnaires” waaronder twee Nederlanders.

Met de „Eerens” van de K. P. M. zijn vorige week een viertal leden van net Franse Vreemdelingenlegioen naar Batavia gebracht. Evenals hun collega’s, die in Malakka terecht kwamen, zijn zij afkomstig van het Franse transportschip „Maréchal Joffre”, dat met een troepentransport van Oran op weg is naar Indo- China.
Uit de verhalen van de vluchtelingen kan worden opgemaakt, dat de legionnaires veelal overboord springen, als het land ln zicht is. Zij willen liever verdrinken, dan hun lot afwachten op de plaats van bestemming. Reddingspogingen worden niet ondernomen. Indien een legionnaire over boord springt, geeft het schip een paar signalen en daarmee is het afgelopen.
Het viertal vluchtelingen, dat te Batavia aankwam, bestaat uit 2 Nederlanders, een 18-Jarige Deen en een Oostenrijker. Op goed geluk hadden zij berekend bij Sabang te zijn en, toen zij de lichtjes op de wal zagen, waren zij over boord gesprongen.
Na meer dan een uur zwemmen kwamen zij aan land, doch niet te Sabang, maar op een eiland, dat zij niet kenden. Een Nederlandse marineboot, die de volgende dag langs kwam, pikte de legionnaires op en bracht hen naar Batavia.
Over hun lot zal nog nader worden beslist.

Via een dossier gevonden in het Nationaal Archief konden de namen van de twee Nederlandse deserteurs achterhaald worden. Een van de namen genoemd in het dossier is:

K.W. Benner, geboren 1 februari 1920 te Rotterdam

Identificatie

Vrijwel zeker gaat het hier om Karel Willem Benner, geboren op 1 februari 1920 te Rotterdam als zoon van
Karel Willem Benner en Neeltje Izelaar.

Meer informatie kon tot nu toe niet over Karel Brenner gevonden worden.

Legioen eenheden: [-] - 1947

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stamboom