Colijn, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Colijn Willem Fredrik Franciscus 29-01-1911, Amsterdam Colijn, Willem Fredrik Franciscus Bach, Johanna Catharina

Legioen periode: [-] - 1945

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] 10-3-1945 / Overleden Ha Giang / Tonkin

Biografie


Luchtfoto uit 1931 van de grens tussen Tonkin en China

Ha Giang, Tonkin 10 maart 1945

Op 10 maart 1945 overleed in Ha Giang, Tonkin de Franse Militair Wilhem Fredrik Franciscus Colijn.
De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend, er is namelijk geen informatie over.
Letterlijk staat er in de database van omgekomen Franse Militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog [2] “Information non connue”.

Legionnaire Colijn


Wilhem eigelijk Willem Colijn was geboren in Amsterdam.
Ha Giang ligt in het noordelijke deel van Vietnam wat destijds Tonkin werd genoemd, aan de grens met China. In Ha Giang lag al decennia lang een kazerne van het Franse Vreemdelingenlegioen. Het is daarom vrijwel zeker dat Willem Colijn legionnaire was.

Mogelijk is Willem Colijn om het leven gekomen bij wat wordt omschreven als een slachting door de Japanners onder de in Ha Giang gelegerde eenheid van het 5e Regiment Etranger van het Vreemdelingenlegioen de “Section Speciale de Discipline”. Dit was een eenheid van veroordeelden. De sterkte van de eenheid bedroeg 87 man, waarvan er 82 om het leven zouden komen [3].

La section spéciale implantée à Hagiang et commandée par l’adjudant-chef Sury est surprise dans ses quartiers et de bat courageusement jusqu’au 10 mars, ne se rendant qu’à la demande d’un officier francais de la place. Dès que leurs armes sont déposées, les légionnaires sont emmenés hors du camp et massacrės à coups de sabre, de baïonnette et même de pioche. [3]

Toen begin 1945 het steeds duidelijker werd dat Japan oorlog ging verliezen werd daarmee de dreiging van een Geallieerde Invasie van Indo China steeds groter. De Japanse legerleiding hield ook steeds meer rekening met een mogelijke opstand van de Franse Coloniale Troepen in Indo China die gedurende de oorlog tot dan toe alleen politietaken hadden verricht. Deze troepen hadden het grootste gedeelte van de oorlog onder het bewind van de Franse Vichy Regering gestaan dat pro-Duits en pro-Japans was geweest.
Alhoewel de Franse eenheden in Indo China een aanval verwachten werden ze er toch door verrast en werden ze door de Japanse troepen volledig onder de voet gelopen. Slechts enkelen wisten naar China te ontsnappen.
Vele die zich overgaven zouden door de Japanners zijn geëxecuteerd zo ook de eenheid van het Legioen in Ha Giang op 10 maart 1945, waaronder Willem Colijn.

Jeugd

Willem Fredrik Franciscus Colijn werd op 29 januari 1911 geboren als zoon Willem Fredrik Franciscus en Johanna Catharina Bach.

Zijn moeder overleed al kort na zijn geboorte op 24 april 1911 in Amsterdam zij was toen 36 jaar oud.

KNIL

Op 14 augustus 1929 nam Willem Colijn, 18 jaar oud, dienst bij het KNIL.

Hij werd ingeschreven onder folio nummer 47998, zijn doorlopende nummer was 19009 en het Algemeen stamboeknummer in Indië 87876. Volledig Stamboek 54303.

In het Stamboek vinden we volgende registratie:

14 Augustus 1929 verbonden voor den Overzeeschen militairen dienst, zowel in als buiten Europa voor vijf jaren, ingaande met den dag van geschiktbevinding voor uitzending toegelaten als soldaat.


7 OKtober 1929 Geschikt voor uitzending; premie f 400.-

Is ingeschreven voor de dienstplicht lichting 1931 voor de gemeente Amsterdam (buitengewoon dienstplichtige)

3 Maart 1933 Bestemd om op of zoo kort mogelijk na 1 April 1933 – datum van Straf eindiging – op grond van punt 8 sub. b van zijn verbandakte en het bepaalde in artikel 2 punt i der Algemene Order 1925 no 20 naar Nederland te worden opgezonden, teneinde aldaar met een ontslagbrief model no 112a uit het Leger te worden ontslagen.

5 April 1933 Derwaarts vertrokken per m.s. ” Sibajak”

In zijn register stond ook het nummer van een strafboek vermeld No. 5465.

In 1931 was Willem Colijn veroordeeld tot vier maanden militaire detentie wegens: “Insubordinatie door woorden door een soldaat gepleegd”.
In juli 1932 werd hij nog eens voor hetzelfde feit veroordeeld.

Dit was zeer waarschijnlijk de reden dat uiteindelijk besloten werd Willem Colijn uit dienst te ontslaan.

Op 2 mei 1933 kwam Willem Colijn met de S.S. Sibajak aan in Rotterdam .
Een verzoek om proefverbinding werd afgewezen op 11 november 1933.

Vreemdelingenlegioen

Het verzoek uit 1933 om toch weer in dienst te mogen wijzen erop dat Willem Colijn graag militair was gebleven.
Dit was in het Nederlandse leger en ook KNIL vanwege zijn strafblad niet meer mogelijk.
Mogelijk besloot hij daarom in dienst te treden van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Wanneer dat was is tot nu toe onbekend.

Dienst in Tonkin was in de jaren ’30 van de vorige eeuw in het Vreemdelingenlegioen vaak een soort privilege voorbehouden aan mannen met een goede en vaak langere staat van dienst.
Op basis hiervan is aan te nemen dat Willem Colijn vrij kort na zijn ontslag uit het KNIL dienst nam in het Legioen.

Note

Legioen eenheden: [-] - 1945

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
5 REILegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
KNIL


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen