De Munck, Jacob


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Munck Jacob Herman 22-08-1914, Kruiningen (Zeeland) De Munck, Marinus Deurloo, Marina Julia

Legioen periode: 1935 - 1942

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1935 - - / - 1942 / - - / -

Biografie


Jeugd

Jacob Herman de Munck werd op 22 augustus 1914 te Kruiningen (Zeeland) geboren als zoon van Marinus de Munck en Marina Julia Deurloo.

1935 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1935, 21 jaar oud, nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

1940 Frankrijk

Jacob de Munck was ingedeeld bij één van de eenheden van het Franse Vreemdelingenlegioen die deel namen aan strijd in Frankrijk na de inval van de Duitsers.

1942 Terugkeer Nederland

In 1942 keerde Jacob de Munch weer terug naar Nederland.

1944

In september 1944 wist Jacob de Munck Frankrijk te bereiken en nam daar dienst bij de Brigade Prinses Irene.

1945 Brencarrier van de Brigade Prinses Irene
Locatie Den Haag of Amsterdam
Cencus number T275061

1946 Woonplaats onbekend

Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht werd op 7 augustus 1946 het huwelijk Jacob Herman de Munck en Marina Julia Schouten door echtscheiding ontbonden verklaard. Zijn werkelijke woon- of verblijfplaats was toen onbekend is..

Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Dordrecht dd. 7 Augustus 1946 is het huwelijk van Marina Julia Schouten, werkster, wonende te Sliedrecht, en Jacob Herman de Munck, wiens werkelijke woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk of woonplaats buiten het Koninkrijk onbekend is, door echtscheiding ontbonden verklaard.
De Procureur van Eischeres, (Kosteloos.) (6639/7) Mr. G. J. W. van Tricht Jr.

1955 Naturalisatie

In 1955 diende Jacob de Munck een naturalisatie verzoek in. Het memorie van toelichting luidde:


3 Jacob Herman de Munck, geboren te Kruiningen ( Zeeland) 22 Augustus 1914, zonder beroep, wonende te Hellendoorn, provincie Overijssel

De staatloze verzoeker Jacob Herman de Munck, genoemd in artikel 2. onder 3, is van geboorte Nederlander.
Hij verloor zijn nationaliteit door, zonder daartoe bekomen verlof, in 1935 dienst te nemen bij het Franse vreemdelingenlegioen.
Daarmede streed hij in 1940 tegen de Duitsers, waarna hij in 1942 werd gedemobiliseerd en zich weder in Nederland vestigde.
In September 1944 wist hij Frankrijk te bereiken en nam hij aldaar dienst bij de Prinses Irene-brigade. Hij nam met deze brigade o.m. deel aan de bevrijding van ons land.
Verzoeker is met een Nederlandse vrouw gehuwd.
Wegens ziekte kan hij thans niet in zijn onderhoud voorzien.
Zijn verdiensten jegens ons land geven aanleiding aan dit bezwaar voorbij te gaan.


Legioen eenheden: 1935 - 1942

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Prinses Irene Brigade


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Zeeuws Archief te Middelburg, BS Geboorte Kruiningen geboorteakten burgerlijke stand, Kruiningen, archieftoegang 25, inventaris­num­mer KRU-G-1914, 24-08-1914, aktenummer 69
[2] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 851-338, 1880, Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940, 1880-1940, aktenummer 360939
[3] Bronvermelding Zeeuws Archief Zeeuws Archief te Middelburg, BS Overlijden Kruiningen overlijdensakten burgerlijke stand, Kruiningen, archieftoegang 25, inventaris­num­mer KRU-O-1965, 1965, aktenummer 25