Folkerts, Popko


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Folkerts Popko 18-11-1810, Groningen Folkerts, Folkert Jansens, Janna

Legioen periode: 1839 - 1839

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (r) 1839 [-] [-] / [-] (r) 1839 / [-] [-] / [-]

Biografie


Het vreemdenlegioen in Spaansche dienst hetwelk … groot gebrek leed…

In 1834 werd het Franse Vreemdelingenlegioen door Frankrijk geschonken aan de Spaanse koningin die verwikkeld was in een burgeroorlog.
Ondanks hun inzet werd de eenheid in de volgende 3 jaar in Spanje bijna kompleet aan zijn lot overgelaten.
Vanwege regelmatige heftige protesten van hun officieren ging deze slechte behandeling ook niet aan de pers voorbij en maakten ook Nederlandse kranten er melding van:

“Een der Fransche ministeriele bladen merkt aan , dat de 250,000 franken , die uit Baijonne naar het vreemdenlegioen in Spaansche dienst — hetwelk , zoo als men weet, groot gebrek leed — zijn gezonden”

[ Nederlandsche staatscourant 31-10-1836 ]

Van de ca. 5000 legionairs die op 18 augustus 1835 in de Spaanse havenstad Tarragona ontscheept waren keerden er in 1839 ca. 159 terug.
Officiële verliescijfers in Spanje van 1835 tot 1839 waren 28 officieren, 98 onderofficieren en 977 légionnaires.
Aan te nemen is de anderen dan wel vermist, gedeserteerd of door ziekte om het leven gekomen zijn.

Uit een brief van 1839 weten we dat onder deze overlevenden zich ene Popko Folkerts bevond.
Hij diende op het tijdstip dat de brief geschreven werd als maréchal des logis fourage ( wachtmeester bevoorrading) in de Division Auxiliaire Française, Batterie D’artillerie, Légion Étrangère.

Tekening van legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in uniform zoals gedragen in Spanje, Periode 1836 – 1839
[ Volgens Pierre Benigni [2] ]

Jeugd

Popko Folkerts werd geboren op 18 november 1810, Noorder Drekstoep, Groningen als zoon van Folkert Folkerts en Janna Jansens.

Vreemdelingenlegioen

Wanneer Popko Folkerts dienst het genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen is niet bekend.

1854

Op 12 juni 1854 trouwde Popko Folkerts, 43 jaar oud met Julie Cécile Bere. Het echtpaar kreeg voor zover bekend vier kinderen: François Barnabé FOLKERTS 1856, Henri FOLKERTS 1858, Basile FOLKERTS ca 1860 en Marie Lucie FOLKERTS.

De wat wiebelige handtekeningen van Popko Folkerts en zijn vrouw Julie Bére onder hun trouw akte
[ Mariage Toulouse ]

Legioen eenheden: 1839 - 1839

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
Batterie D'artillerieLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Groninger Archieven 18-11-1810 Akteplaats Kerkelijke gemeente Groningen Collectie Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, Bron: boek, Deel: 154… Boek Algemeen doopboek 1808-1811
[2] La Légion Etrangère No 8 Aout 1931
[3] Filae